State assembly

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2)

PELABURAN Yang Berhormat Tuan Speaker, 15. Y.B. ADUN Kawasan Penaga telah bertanya mengenai perkembangan cadangan pelaburan daripada syarikat Korea berjumlah RM300 juta. Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat syarikat pelabur tersebut pada masa kini sedang menjalankan kajian kemungkinan (feasibility study) dan laporan kajian dijangka siap dalam masa terdekat. 16. Seterusnya YB ADUN Teluk Bahang pula telah …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2) Read More »

Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco

Soalan Daripada YB. DATUK ARIF SHAH BIN HAJI OMAR SHAH (BN-Seberang Jaya) Kerajaan negeri sekarang dilihat lemah terutamanya dengan masalah dalaman yang disebarkan melalui akhbar dan cerita-cerita mengenai ketidakcekapan anggota-anggota Exco tertentu menjalankan tugas. Apakah benar dakwaan ini? Jika tidak, sila senaraikan polisi-polisi baru yang diperkenalkan secara terperinci setiap portfolio yang dipegang oleh semua Exco …

Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco Read More »

Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008

Soalan daripada JM – YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED (Sg Dua) Berapakah jumlah lawatan ke luar negara yang dibuat oleh kerajaan negeri bagi tahun 2008? Berapakah perbelanjaan setiap satu dan siapakah anggota rombongan lawatan-lawatan berkenaan? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang Kerajaan Negeri telah mengadakan sebanyak 16 lawatan rasmi ke luar negara bagi tujuan promosi …

Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008 Read More »

Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal

Soalan daripada YB. YEOH SOON HIN (Paya Terubong) Sila nyatakan jumlah permohonan penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal yang telah diterima oleh kerajaan negeri dan berapa banyakkah permohonan yang telah diluluskan? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang Sehingga 30.3.2009 sebanyak 123 permohonan telah diterima di semua daerah untuk penukaran hak milik kepada pegangan kekal …

Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal Read More »

Perkembangan WiFi dan WiMax

Soalan Bertulis oleh YB Koay Teng Hai(Pulau Tikus): Program WIFI dan Wi-Max telah dilaksanakan di Negeri Pulau Pinang pada tahun lepas. (a) Bagaimanakah perkembangan terkini program tersebut? (b) Bilakah penduduk KADUN Sungai Pinang dapat menikmati penggunaan WIFI dan Wi-Max ini? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang:

Kenyataan Media di DUN Pulau Pinang

Kerajaan Negeri sedia menerima pandangan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa masalah wanita tidak disebut di dalam ucapan TYT pada 20 April 2009.Perkara sedemikian tidak sepatutnya berlaku, yang timbul ekoran masalah komunikasi di antara pegawai kerajaan yang mungkin disebabkan oleh beberapa jawatan kanan yang kosong. Kerajaan Negeri kesal dengan kejadian ini dan ingin memberi jaminan kepada …

Kenyataan Media di DUN Pulau Pinang Read More »

UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG

2. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Kerajaan Negeri ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Najib Bin Tun Razak di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. 3. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng dan barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan …

UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 3)

37. Telah menjadi amalan penyediaan bajet di Negeri Pulau Pinang sejak dahulu lagi menyediakan Bajet Berdefisit kerana berasaskan kepada kedudukan ekonomi dan kewangan negeri. Penelitian ke atas penyediaan Bajet di Negeri Pulau Pinang sejak tahun 1990 mendapati bahawa tidak pernah Bajet Surplus disediakan di negeri ini walaupun dalam keadaan ekonomi negeri yang amat memberangsangkan di …

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 3) Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 2)

TERAS KEDUA : MEWUJUDKAN PELUANG-PELUANG PEKERJAAN (PRO-JOBS); Tuan Speaker, 18. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh YB Tanjung Bungah dan Teluk Bahang, Kerajaan Negeri akan menubuhkan Tabung Pembangunan Latihan Semula Industri Negeri Pulau Pinang untuk membantu pekerja yang dijangka kehilangan pekerjaan ekoran daripada krisis ekonomi dunia menjalani latihan semula. Dijangkakan seramai 50,000 orang pekerja sektor …

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 2) Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 1)

Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas Ucapan Bajet 2009 Negeri Pulau Pinang yang telah saya bentangkan di dewan yang mulia ini pada 14 November 2008. Seperti yang semua Ahli Yang Berhormat sedia maklum, bajet 2009 telah menggariskan tiga teras utama iaitu : …

UCAPAN PENGGULUNGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (PART 1) Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN DAN USUL ANGGARAN PEMBANGUNAN 2009

PENDAHULUAN Y.B. Tuan Speaker, 1. Sebelum saya membentangkan Bajet Negeri Pulau Pinang bagi Tahun 2009 di Dewan yang mulia ini, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri yang amat prihatin terhadap kesejahteraan Negeri Pulau Pinang serta sentiasa memberi inspirasi kepada saya dan Kerajaan Negeri …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN DAN USUL ANGGARAN PEMBANGUNAN 2009 Read More »