Belanjawan Marhaen: A Budget For The Many (e/m/c)

Preamble

– “A budget for the many” is our value statement which reflects the core values of the Pakatan Harapan Penang state government. It is the ordinary people, the men and women on the streets, working families that we must take care of. We must futureproof our people’s lives so that they are not left behind in the new digital economy of the 4th Industrial Revolution.

Our economic and performance record

Continue reading “Belanjawan Marhaen: A Budget For The Many (e/m/c)”

Tambahan Peruntukan 50 juta Bagi Pelaksanaan Program, Aktiviti dan Acara Sektor Pelancongan

Tambahan Peruntukan 50 juta Bagi Pelaksanaan Program, Aktiviti dan Acara Sektor Pelancongan Negeri Pulau Pinang Dan Bukan Hanya Setakat RM500,000 Dari Kerajaan Pusat

Sebagai negeri ketiga terbesar yang menyumbang kepada jumlah kemasukan pelancong pada tahun 2009, peranan Pulau Pinang dalam mempromosikan sektor pelancongan Malaysia tidak wajar diperkecilkan.

Dengan jumlah kemasukan pelancong berjumlah 5.96 juta (domestik, 2,982,687 orang ; pelancong asing, 2,977,642 orang) pada tahun lalu ke negeri Pulau Pinang membuktikan bahawa masih banyak ruang yang boleh dikemaskini bagi menjana keuntungan kepada semua pihak serta ekonomi sama ada di dalam negeri Pulau Pinang sendiri ataupun pada peringkat antarabangsa.

Continue reading “Tambahan Peruntukan 50 juta Bagi Pelaksanaan Program, Aktiviti dan Acara Sektor Pelancongan”

Pindaan Enakmen Anggota Pentadbiran Dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1980 Akan dibuat pada Persidangan Dewan Undangan Negeri

Pindaan Enakmen Anggota Pentadbiran Dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1980 Akan dibuat pada Persidangan Dewan Undangan Negeri yang akan bersidang pada 19 April 2010 bagi menambahkan faedah kepada ahli keluarga ADUN sekiranya ADUN meninggal dunia atau hilang upaya dalam tempoh memegang jawatan.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan membuat pindaan kepada Enakmen Anggota Pentadbiran Dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1980 pada Persidangan Dewan Undangan Negeri yang akan bersidang pada 19 April 2010 bagi menambahkan faedah kepada ahli keluarga ADUN sekiranya ADUN meninggal dunia atau hilang upaya dalam tempoh memegang jawatan. Tujuan utama pindaan enakmen ini dibuat adalah untuk memberi jaminan kepada ADUN atau ahli keluarga mereka sekiranya kemalangan / kematian berlaku dalam tempoh perkhidmatan.

Pindaan yang dibuat adalah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan dan semua Ahli Dewan Undangan Negeri termasuk ADUN pembangkang turut layak mendapat faedah yang tertera.

Faedah yang tertera di dalam Enakmen Anggota Pentadbiran Dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1980 hanya terhad kepada “Faedah Kemalangan” sahaja. Pindaan yang bakal dibuat akan memasukkan perkataan “atau kematian” ke dalam Enakmen tersebut bagi membolehkan ADUN atau waris mereka memperolehi faedah tersebut. Namun, kematian biasa yang tertera di dalam pindaan tersebut tidak termasuk kematian dengan cara bunuh diri.

Sila rujuk kepada lampiran bagi maklumat terperinci.

Pampasan kepada Pemegang-pemegang TOL yang tanah diambil alih

Soalan Bertulis YB. TUAN RAVEENTHARAN A/L V. SUBRAMANIAM (Batu Uban): Apakah tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam membayar pampasan kepada tanah-tanah TOL(Temporary Occupation Lisence) yang diambil alih oleh kerajaan negeri ataupun oleh Pemaju/Syarikat Pembangunan.

Jawapan: 1) Kerajaan Negeri mempunyai satu Garis Panduan yang digunapakai sebagai formula dalam membayar pampasan kepada pemegang-pemegang TOL (Temporary Occupation Lisence) yang mana tanah tersebut diambil alih oleh Kerajaan Negeri ataupun oleh agensi-agensi pembangunan kerajaan.

Continue reading “Pampasan kepada Pemegang-pemegang TOL yang tanah diambil alih”

Isu Perisytiharan Harta

Soalan bertulis YB Sim Tze Tsin (Pantai Jerejak): Adakah kerajaan negeri akan melaksanakan asset declaration untuk Exco kerajaan negeri dan pegawai-pegawai kanan kerajaan.

Jawapan: Selaras dengan pematuhan pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 berkenaan Pemilikan dan Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam, Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memanjangkan Borang Perisytiharan Harta yang digunapakai oleh Kerajaan Persekutuan kepada semua ahli-ahli EXCO. Sehubungan itu, borang-borang tersebut adalah diwajibkan untuk diisi oleh semua ahli-ahli EXCO demi terus mencerminkan konsep telus (transparency) di dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri.
Continue reading “Isu Perisytiharan Harta”

Insentif yang diberikan untuk pemohon yang berpendidikan tinggi bagi sektor awam

Soalan Bertulis YB. TUAN JAGDEEP SINGH DEO A/L KARPAL SINGH( Dato Keramat): Apakah insentif-insentif yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menarik lebih pemohon-pemohon yang berpendidikan tinggi untuk menyertai sektor perkhidmatan awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Jawapan: Perkhidmatan awam merupakan satu cabang perkhidmatan yang penting bagi urusan mengurus tadbir negeri dan negara. Selaras dengan itu, penyediaan insentif-insentif yang diberikan kepada pemohon-pemohon yang berjaya menyertai perkhidmatan awam negeri. Adalah seperti yang terkandung di dalam Perintah-Perintah Am dan Arahan Pentadbiran serta Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkuatkuasa dari masa ke semasa yang menyatakan secara terperinci berhubung dengan perkara-perkara berikut:
Continue reading “Insentif yang diberikan untuk pemohon yang berpendidikan tinggi bagi sektor awam”

Keputusan siasatan kes Juru Detention Camp

Soalan Bertulis YB SIM TZE TZIN (Pantai Jerejak): Apakah keputusan siasatan kes Juru Detention Camp untuk pendatang asing tanpa izin. Bolehkah pegawai kebajikan dan NGO dibenarkan melawat kem tersebut. Apakah perancangan untuk memperbaiki keadaan di sana.

Jawapan: Keadaan persekitaran dan kesihatan penghuni di Depot Tahanan Juru berada dalam keadaan yang amat baik dan terkawal. Sehingga 3 Ogos 2009, tiada kejadian yang tidak diingini berlaku terutamanya masalah jangkitan penyakit. Selepas berlakunya krisis jangkitan penyakit Leptospirosis melanda Depot Tahanan Juru baru-baru ini, pihak Jabatan Imigresen Negeri Pulau Pinang telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar perkara ini tidak berulang lagi. Jabatan Kesihatan Negeri secara dasarnya telah mengisytiharkan bahawa Depot Tahanan Juru adalah bebas daripada wabak tersebut.

Continue reading “Keputusan siasatan kes Juru Detention Camp”

Pertemuan dengan penduduk-penduduk Kg Buah Pala

Soalan Bertulis YB. DATO’ HAJI ROSLAN BIN SAIDIN (Pinang Tunggal): Kenapakah pihak Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat sehingga hari ini enggan untuk bertemu penduduk Kampung Buah Pala malah masih mengenakan syarat untuk pertemuan ini dilaksanakan.

Jawapan: Kerajaan Negeri amat prihatin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Adalah tidak benar untuk mendakwa bahawa Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat enggan bertemu penduduk-penduduk Kampung Buah Pala. Pertemuan sedemikian secara rasmi telah diadakan sebanyak lima kali, iaitu pada 16 Julai 2009, 22 Julai 2009, 24 Julai 2009, 1 Ogos 2009 dan 4 Ogos 2009.

Continue reading “Pertemuan dengan penduduk-penduduk Kg Buah Pala”

Perancangan kerajaan negeri dalam usaha membangunkan negeri ini yang melibatkan semua sektor.

Soalan Bertulis YB. DATO’ MAHMUD BIN ZAKARIA (Sg Acheh): Merujuk kepada teguran yang mengatakan Pulau Pinang adalah mundur berbanding dengan beberapa negeri lain di Malaysia. Apakah perancangan kerajaan negeri dalam usaha membangunkan negeri ini yang melibatkan semua sektor.

Jawapan: Pembangunan Negeri Pulau Pinang kebelakangan 18 tahun ini tidak berjalan begitu pesat berbanding dengan negeri lain seperti di Ipoh dan Seremban. Pembangunan infrastruktur di kedua-dua tempat ini jauh berbeza daripada 20 tahun yang lalu tetapi pembangunan yang ketara atau perubahan tidak begitu jelas dilihat di Pulau Pinang. Itulah pandangan Menteri Mentor Singapura H.E. Lee Kuan Yew apabila beliau melawat Pulau Pinang pada 13 Jun 2009. Semasa kunjungan hormat beliau ke Negeri Pulau Pinang, beliau mengulas sedemikian terhadap apa yang dilihat dan ditinjau. Pulau Pinang memerlukan lebih banyak infrastruktur seperti jalan raya, jambatan, lapangan terbang serta rangkaian komunikasi.

Continue reading “Perancangan kerajaan negeri dalam usaha membangunkan negeri ini yang melibatkan semua sektor.”

Pembangunan Pulau Jerejak

Soalan Bertulis YB Koid Teng Guan (Sg Pinang): Sila berikan maklumat lanjut kerajaan negeri terhadap program pembangunan Pulau Jerejak.
(a) Apakah projek-projek yang telah dikenal pasti dan dalam rancangan untuk membangunkan Pulau Jerejak
(b) Adakah kerajaan negeri mempunyai sebarang rancangan untuk mengadakan Taman Tema di Pulau Jerejak.
(a) Berdasarkan perancangan Tropical Island Resort Sdn Bhd, pembangunan Pulau Jerejak di atas tapak berkeluasan 80 ekar, projek-projek yang dilaksanakan merangkumi tiga (3) fasa iaitu:-

Jawapan:
(i) Fasa 1 (20.2 ekar)
TIR telah membangunkan sebahagian dari Fasa 1 yang dikenali sebagai Jerejak Resort & Spa (JRS). Pembangunan ini merangkumi bangunan utama, dua (2) buah blok dormitori, chalet (20 unit), bangunan servis, bilik air berpusat, tapak perkhemahan, spa, tempat beribadat, jeti ketibaan dan berlepas serta kawasan rekreasi.

Continue reading “Pembangunan Pulau Jerejak”

Kediaman Ketua Menteri

Soalan YB. DATO’ HAJI AZHAR BIN IBRAHIM (Penaga): (a) Di manakah kediaman sementara YAB Ketua Menteri sekarang ini sementara menunggu kediaman rasminya, Seri Teratai di baik pulih.(b) Adakah YAB Ketua Menteri tinggal secara percuma atau disewa dan jika disewa berapakah sewa bulanannya.

Jawapan: Y.A.B. Tuan Ketua Menteri telah berpindah ke kediaman bermula dari 3 Julai 2009. Pemindahan ini adalah bertujuan bagi memberi laluan kepada pembaikan major dan rawatan anai-anai oleh Jabatan Kerja Raya. Beliau tidak membelanjakan suatu sen pun atau pembaikan dan pengubahsuaian rumah sewa. Segala perbelanjaan ditanggung oleh pemilik rumah yang bercadang menduduki pada masa depan.Memandangkan pemilik rumah ingin menduduki rumahnya maka YAB Ketua Menteri telah bersetuju tidak mendedahkan butiran lanjut ini kerana ia melibatkan ruangan peribadi pemilik rumah(Privacy). Perlu ditegaskan YAB Ketua Menteri tidak menggunakan wang awam dan hanya menggunakan elaun perumahan yang diperuntukkan di bawah undang-undang yang juga dinikmati oleh YB Tan Sri Dr Koh Tsu Koon. Atas sebab itulah, pemimpin BN dulu dan kini tidak pernah dijadikan isu politik bila menyewa rumah. Jelas pihak tertentu kehilangan modal dan ketandusan isu politik bila cuba menjadikan isu atas YAB Ketua Menteri menyewa rumah.

Isu Kg Buah Bala

Soalan Bertulis YB. TUAN HAJI SR. MUHAMAD FARID BIN SAAD(Pulau Betong): Penduduk Kampung Buah Pala mendakwa bahawa pihak calon yang bertanding dalam Pilihan raya Umum Ke 12 pada bulan Mac 2008 yang kini membentuk kerajaan negeri telah tidak mengotakan janji-janji yang telah dibuat semasa kempen pilihan raya. Apakah yang telah dijanjikan dan oleh siapa? Apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah di kampung tersebut.

Jawapan Kerajaan negeri Pakatan Rakyat tidak menafikan bahawa terdapat calon-calon yang bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-12 telah berjanji untuk mempertahankan Kampung Buah Pala daripada dirobohkan. Ini memang dilaksanakan atas sokongan perjuangan mereka sehingga Kampung Buah Pala masih berdiri sehingga hari ini. Sekiranya Barisan Nasional masih memerintah, maka ia hanya tinggal pasir dan debu sahaja. Y.B. patut tahu ini adalah angkara Barisan Nasional yang rampas tanah mereka.

Continue reading “Isu Kg Buah Bala”

Isu penyelewengan tanah yang berpunca daripada Kerajaan Negeri BN

Soalan bertulis YB. DATO’ HAJI ROSLAN BIN SAIDIN (Pinang Tunggal): Apakah status terkini isu yang sering dihebahkan oleh pihak Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat berhubung isu penyelewengan tanah yang dikatakan berpunca daripada Kerajaan Negeri Barisan Nasional yang lalu. Kenapakah sehingga sekarang masih belum didedahkan isu tersebut.

Jawapan: Terdapat sebilangan kes-kes yang berkaitan dengan tanah yang telah diuruskan semasa pentadbiran kerajaan Barisan Nasional telah menimbulkan masalah kepada kerajaan sekarang dan dipercayai berpunca hasil daripada salah urus tadbir kerajaan yang terdahulu. Di antara kes-kes besar yang telah di temui adalah seperti berikut:-

Continue reading “Isu penyelewengan tanah yang berpunca daripada Kerajaan Negeri BN”

Apakah pencapaian oleh investPenang dalam menarik pelabur asing sehingga Julai 2009.

Soalan Bertulis YB. TUAN YEOH SOON HIN(Paya Terubong): Apakah pencapaian oleh investPenang dalam menarik pelabur asing sehingga Julai 2009

Jawapan: Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada MIDA, jumlah pelaburan yang telah diluluskan sejak Januari hingga Mei 2009 ialah RM1.1 billion melalui 47 projek. Ini meletakkan Pulau Pinang di tangga keempat untuk pelaburan keseluruhan selepas Sarawak, Johor dan Selangor. Daripada jumlah ini, RM327.0 juta adalah pelaburan domestik dan RM802.3 juta adalah pelaburan langsung asing. Pulau Pinang mengekalkan tangga keempat tahun ini seperti tahun lepas.

Continue reading “Apakah pencapaian oleh investPenang dalam menarik pelabur asing sehingga Julai 2009.”