State assembly

Penjimatan Kos Perbelanjaan

Soalan Bertulis mendiang YB. DATO’ MOHD. HAMDAN BIN ABD. RAHMAN(Permatang Pasia): Tolong gariskan beberapa penjimatan terhadap kos perbelanjaan yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat berbanding Kerajaan BN yang dahulu dalam satu tahun pemerintahannya. Jawapan: Kerajaan negeri telah mengeluarkan Surat Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 11 Tahun 2008: Langkah-langkah Bagi Memperketatkan Kawalan Perbelanjaan Kerajaan Negeri bertarikh …

Penjimatan Kos Perbelanjaan Read More »

Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan

Soalan Bertulis Y.B. DATUK ARIF SHAH BIN HAJI OMAR SHAH (Seberang Jaya): Apakah jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan atau lain-lain dana yang diwujudkan. Sila nyatakan jumlah dana dan tujuan tabung-tabung tersebut diwujudkan dan melalui institusi manakah pembiayaan atau pinjaman itu dibuat. Jawapan: Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan yang diwujudkan oleh kerajaan …

Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan Read More »

Rizab Wang Kerajaan Negeri

Soalan bertulis YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED(Sg Dua): Sehingga kini, berapa banyakkah rizab wang kerajaan negeri yang masih ada. Jawapan : Rizab atau simpanan terkumpul negeri dikira pada akhir sesuatu tahun kewangan setelah komitmen perbelanjaan tahunan dijelaskan. Sehingga 31 Disember 2008, rizab wang kerajaan negeri berjumlah RM461,610,225.06. Dengan mengambilkira perolehan hasil negeri yang telah …

Rizab Wang Kerajaan Negeri Read More »

Tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala

Soalan Lisan YB S.N Rayer (Seri Delima): Apakah tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala? Jawapna: Kerajaan Negeri telah mengadakan sebanyak lima (5) kali perbincangan dengan penduduk-penduduk Kampung Buah Pala. Selepas beberapa kali rundingan dengan pihak pemaju, pihak pemaju telah menawarkan sebuah rumah teres bertingkat dua dengan keluasan tanah 1,200 kaki persegi dan …

Tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala Read More »

Baki bilangan hotspot yang akan disediakan adalah sebanyak 649 hotspot sehingga akhir Disember 2010.

Soalan bertulis YB Teh Yee Cheu(Tanjung Bungah): Senaraikan dengan terperinci lokasi-lokasi hotspot untuk WIFI percuma di seluruh Pulau Pinang yang telah ditubuhkan. Nyatakan bakinya berapa dan bila akan habis ditubuhkan. Jawapan Ketua Menteri: Lokasi-lokasi hotspot untuk WIFI percuma yang telah disediakan oleh Syarikat RedTone Telecomunications Sdn. Bhd. adalah seperti disenaraikan di bawah. Baki bilangan hotspot …

Baki bilangan hotspot yang akan disediakan adalah sebanyak 649 hotspot sehingga akhir Disember 2010. Read More »

Perkembangan Akta Kebebasan Informasi

Soalan Bertulis Y.B. Teh Yee Cheu (Tanjung Bunga): Nyatakan status atau setakat manakah perkembangan menyediakan enakmen “Freedom OF Information Act” atau Akta Kebebasan Informasi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jawapan: Sebagai makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan negeri masih lagi dalam peringkat perbincangan dan penilaian yang teliti dari semua aspek bagi tujuan penyediaan enakmen Freedom of …

Perkembangan Akta Kebebasan Informasi Read More »

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN OLEH Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG LIM GUAN ENG KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009, DI DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG PADA 11.8.2009 PERBADANAN BUKIT BENDERA PERMULAAN BARU UNTUK SATU PERUBAHAN PERTAMA SELEPAS 18 TAHUN TERBEKU DALAM MASA(LOST IN TIME) Salam sejahtera, Yang Berhormat Dato’ Speaker, Ahli-ahli Yang Berhormat …

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009 Read More »

seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri

Soalan Bertulis YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED(Sg Dua): Berapa banyakkah projek Kelas F yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam tahun 2009 ini sehingga 31hb. Julai, 2009. Berapakah nilai projek berkenaan serta berapa banyakkah kontraktor yang terlibat. Senaraikan projek berkaitan mengikut daerah di negeri ini. Jawapan: Sehingga 31 Julai 2009, seramai 482 kontraktor Kelas …

seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri Read More »

Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera

TEKS UCAPAN OLEH Y.A.B. KETUA MENTERI MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG 2009 “Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera Akan Menjadi Pemangkin Dan Penggerak Bukit Bendera atau Penang Hill sebagai Destinasi Pelancongan Terpilih Antarabangsa” Y.B. Dato’ Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama ”Suatu Enakmen …

Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera Read More »

Salam takziah kepada keluarga Allahyarham YB Dato’ Haji Mohd Hamdan bin Abd Rahman

Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bermesyuarat pada pagi ini menyampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarham YB Dato’ Haji Mohd Hamdan bin Abd Rahman, ADUN Permatang Pasir yang kembali ke rahmahtullah pada pagi tadi jam 6.10 di Institut Jantung Negara Ahli Exco Kerajaan Negeri yang bermesyuarat pada pagi ini yang dipengerusikan oleh YAB Tuan Lim …

Salam takziah kepada keluarga Allahyarham YB Dato’ Haji Mohd Hamdan bin Abd Rahman Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009

Y.B. Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “ Suatu Enakmen bagi menubuhkan Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang Tahun 2009” dibacakan kali kedua. Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang untuk bergiat dalam aktiviti pelaburan dan promosi pelaburan yang berpotensi untuk dimajukan demi menjana …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009 Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN NEGERI PULAU PINANG ( PROJEK BANGUNAN ARKED DAN PUSAT MAKANAN LAUT BATU KAWAN )2009 Y.B. Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “Suatu Enakmen bagi memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri meminjam wang tidak lebih daripada RM6 juta (Ringgit Malaysia : Enam Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (RANCANGAN UNTUK MEMBEKAL AIR BAGI NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2009 Y.B Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bernama “Suatu Enakmen untuk memberi kuasa meminjam sejumlah wang yang tidak melebihi RM 1.6 billion (Ringgit Malaysia: Satu Billion dan Enam Ratus Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai Rancangan Bekalan Air Negeri …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4)

PENERANGAN Yang Berhormat Tuan Speaker, 56. Untuk makluman Y.B ADUN Tanjung Bungah, perkara mengenai Freedom of Information Bill, kerajaan dinasihatkan oleh YB Penasihat Undang-Undang Negeri ia adalah di bawah bidang kuasa Persekutuan dan bukan bidang kuasa kerajaan negeri. Walau bagaimanapun kerajaan negeri masih menerokai perihal perundangan dan juga menggariskan garis panduan yang tidak melanggari perlembagaan …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4) Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3)

PENGIKTIRAFAN GEORGE TOWN SEBAGAI TAPAK WARISAN DUNIA OLEH UNESCO Y.B. Tuan Speaker, 33. Y.B. ADUN Pengkalan Kota telah membangkitkan mengenai isu tuan tanah tidak mengetahui status tanah mereka yang dikenalpasti sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO. 34. Untuk makluman, Tapak Warisan Dunia George Town mempunyai keluasan 259.42 hektar, yang mana 109.38 hektar terletak dalam core …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3) Read More »