Month: April 2009

Table talk with Penang Chief Minister Lim Guan Eng: Comeback Kid defends his corner

By Cheong Suk-Wai, Senior Writer (from Straits Times) PENANG’S fourth Chief Minister, Mr Lim Guan Eng, may be called The Comeback Kid not only for his perseverance during a rocky political career but also for his dry rejoinders to pesky reporters’ questions. ‘I never miss a beat,’ the 48-year-old likes to say. He has been …

Table talk with Penang Chief Minister Lim Guan Eng: Comeback Kid defends his corner Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009

Y.B. Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “ Suatu Enakmen bagi menubuhkan Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang Tahun 2009” dibacakan kali kedua. Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang untuk bergiat dalam aktiviti pelaburan dan promosi pelaburan yang berpotensi untuk dimajukan demi menjana …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009 Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN NEGERI PULAU PINANG ( PROJEK BANGUNAN ARKED DAN PUSAT MAKANAN LAUT BATU KAWAN )2009 Y.B. Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “Suatu Enakmen bagi memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri meminjam wang tidak lebih daripada RM6 juta (Ringgit Malaysia : Enam Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN Read More »

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (RANCANGAN UNTUK MEMBEKAL AIR BAGI NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2009 Y.B Tuan Speaker, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bernama “Suatu Enakmen untuk memberi kuasa meminjam sejumlah wang yang tidak melebihi RM 1.6 billion (Ringgit Malaysia: Satu Billion dan Enam Ratus Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai Rancangan Bekalan Air Negeri …

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4)

PENERANGAN Yang Berhormat Tuan Speaker, 56. Untuk makluman Y.B ADUN Tanjung Bungah, perkara mengenai Freedom of Information Bill, kerajaan dinasihatkan oleh YB Penasihat Undang-Undang Negeri ia adalah di bawah bidang kuasa Persekutuan dan bukan bidang kuasa kerajaan negeri. Walau bagaimanapun kerajaan negeri masih menerokai perihal perundangan dan juga menggariskan garis panduan yang tidak melanggari perlembagaan …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4) Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3)

PENGIKTIRAFAN GEORGE TOWN SEBAGAI TAPAK WARISAN DUNIA OLEH UNESCO Y.B. Tuan Speaker, 33. Y.B. ADUN Pengkalan Kota telah membangkitkan mengenai isu tuan tanah tidak mengetahui status tanah mereka yang dikenalpasti sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO. 34. Untuk makluman, Tapak Warisan Dunia George Town mempunyai keluasan 259.42 hektar, yang mana 109.38 hektar terletak dalam core …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3) Read More »

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2)

PELABURAN Yang Berhormat Tuan Speaker, 15. Y.B. ADUN Kawasan Penaga telah bertanya mengenai perkembangan cadangan pelaburan daripada syarikat Korea berjumlah RM300 juta. Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat syarikat pelabur tersebut pada masa kini sedang menjalankan kajian kemungkinan (feasibility study) dan laporan kajian dijangka siap dalam masa terdekat. 16. Seterusnya YB ADUN Teluk Bahang pula telah …

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2) Read More »

Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco

Soalan Daripada YB. DATUK ARIF SHAH BIN HAJI OMAR SHAH (BN-Seberang Jaya) Kerajaan negeri sekarang dilihat lemah terutamanya dengan masalah dalaman yang disebarkan melalui akhbar dan cerita-cerita mengenai ketidakcekapan anggota-anggota Exco tertentu menjalankan tugas. Apakah benar dakwaan ini? Jika tidak, sila senaraikan polisi-polisi baru yang diperkenalkan secara terperinci setiap portfolio yang dipegang oleh semua Exco …

Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco Read More »

Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008

Soalan daripada JM – YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED (Sg Dua) Berapakah jumlah lawatan ke luar negara yang dibuat oleh kerajaan negeri bagi tahun 2008? Berapakah perbelanjaan setiap satu dan siapakah anggota rombongan lawatan-lawatan berkenaan? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang Kerajaan Negeri telah mengadakan sebanyak 16 lawatan rasmi ke luar negara bagi tujuan promosi …

Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008 Read More »

Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal

Soalan daripada YB. YEOH SOON HIN (Paya Terubong) Sila nyatakan jumlah permohonan penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal yang telah diterima oleh kerajaan negeri dan berapa banyakkah permohonan yang telah diluluskan? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang Sehingga 30.3.2009 sebanyak 123 permohonan telah diterima di semua daerah untuk penukaran hak milik kepada pegangan kekal …

Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal Read More »

Perkembangan WiFi dan WiMax

Soalan Bertulis oleh YB Koay Teng Hai(Pulau Tikus): Program WIFI dan Wi-Max telah dilaksanakan di Negeri Pulau Pinang pada tahun lepas. (a) Bagaimanakah perkembangan terkini program tersebut? (b) Bilakah penduduk KADUN Sungai Pinang dapat menikmati penggunaan WIFI dan Wi-Max ini? Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang:

Kenyataan Media di DUN Pulau Pinang

Kerajaan Negeri sedia menerima pandangan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa masalah wanita tidak disebut di dalam ucapan TYT pada 20 April 2009.Perkara sedemikian tidak sepatutnya berlaku, yang timbul ekoran masalah komunikasi di antara pegawai kerajaan yang mungkin disebabkan oleh beberapa jawatan kanan yang kosong. Kerajaan Negeri kesal dengan kejadian ini dan ingin memberi jaminan kepada …

Kenyataan Media di DUN Pulau Pinang Read More »

UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG

2. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Kerajaan Negeri ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Najib Bin Tun Razak di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. 3. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng dan barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan …

UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG Read More »