seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri

Soalan Bertulis YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED(Sg Dua): Berapa banyakkah projek Kelas F yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam tahun 2009 ini sehingga 31hb. Julai, 2009. Berapakah nilai projek berkenaan serta berapa banyakkah kontraktor yang terlibat. Senaraikan projek berkaitan mengikut daerah di negeri ini.

Jawapan: Sehingga 31 Julai 2009, seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri melalui jabatan-jabatan berkaitan. Jumlah projek yang terlibat adalah sebanyak 512 dengan nilai RM15,424,533.38. Butir-butir agensi terlibat dan nilai adalah seperti jadual berikut dan senarai penuh butiran projek, nama kontraktor dan nilai projek berkenaan adalah seperti berikut:-

kelas F

Leave a Reply