Penjimatan Kos Perbelanjaan

Soalan Bertulis mendiang YB. DATO’ MOHD. HAMDAN BIN ABD. RAHMAN(Permatang Pasia): Tolong gariskan beberapa penjimatan terhadap kos perbelanjaan yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat berbanding Kerajaan BN yang dahulu dalam satu tahun pemerintahannya.

Jawapan: Kerajaan negeri telah mengeluarkan Surat Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 11 Tahun 2008: Langkah-langkah Bagi Memperketatkan Kawalan Perbelanjaan Kerajaan Negeri bertarikh 30 Jun 2008 yang menfokuskan kepada tindakan bagi mengurangkan perbelanjaan sektor awam. Antara langkah- langkah penjimatan ialah:

Continue reading “Penjimatan Kos Perbelanjaan”

Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan

Soalan Bertulis Y.B. DATUK ARIF SHAH BIN HAJI OMAR SHAH (Seberang Jaya): Apakah jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan atau lain-lain dana yang diwujudkan. Sila nyatakan jumlah dana dan tujuan tabung-tabung tersebut diwujudkan dan melalui institusi manakah pembiayaan atau pinjaman itu dibuat.

Jawapan:
Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan yang diwujudkan oleh kerajaan negeri adalah seperti berikut :-
Continue reading “Jenis-jenis tabung bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan”

Rizab Wang Kerajaan Negeri

Soalan bertulis YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED(Sg Dua): Sehingga kini, berapa banyakkah rizab wang kerajaan negeri yang masih ada.

Jawapan : Rizab atau simpanan terkumpul negeri dikira pada akhir sesuatu tahun kewangan setelah komitmen perbelanjaan tahunan dijelaskan.

Sehingga 31 Disember 2008, rizab wang kerajaan negeri berjumlah RM461,610,225.06. Dengan mengambilkira perolehan hasil negeri yang telah menunjukkan peningkatan yang ketara setakat akhir Jun 2009 berbanding komitmen perbelanjaan, adalah dijangka pada akhir tahun kewangan 2009 nanti rizab negeri akan bertambah lagi.

Tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala

Soalan Lisan YB S.N Rayer (Seri Delima): Apakah tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala?

Jawapna: Kerajaan Negeri telah mengadakan sebanyak lima (5) kali perbincangan dengan penduduk-penduduk Kampung Buah Pala. Selepas beberapa kali rundingan dengan pihak pemaju, pihak pemaju telah menawarkan sebuah rumah teres bertingkat dua dengan keluasan tanah 1,200 kaki persegi dan keluasan kawasan binaan 1,400 kaki persegi untuk setiap rumah yang terlibat untuk dirobohkan.

Continue reading “Tindakan kerajaan negeri terhadap penyelesaian isu Kampung Buah Pala”

Baki bilangan hotspot yang akan disediakan adalah sebanyak 649 hotspot sehingga akhir Disember 2010.

Soalan bertulis YB Teh Yee Cheu(Tanjung Bungah): Senaraikan dengan terperinci lokasi-lokasi hotspot untuk WIFI percuma di seluruh Pulau Pinang yang telah ditubuhkan. Nyatakan bakinya berapa dan bila akan habis ditubuhkan.

Jawapan Ketua Menteri: Lokasi-lokasi hotspot untuk WIFI percuma yang telah disediakan oleh Syarikat RedTone Telecomunications Sdn. Bhd. adalah seperti disenaraikan di bawah. Baki bilangan hotspot yang akan disediakan adalah sebanyak 649 hotspot sehingga akhir Disember 2010.

SENARAI LOKASI HOTSPOT YANG TELAH DISEDIAKAN

Continue reading “Baki bilangan hotspot yang akan disediakan adalah sebanyak 649 hotspot sehingga akhir Disember 2010.”

Perkembangan Akta Kebebasan Informasi

Soalan Bertulis Y.B. Teh Yee Cheu (Tanjung Bunga): Nyatakan status atau setakat manakah perkembangan menyediakan enakmen “Freedom OF Information Act” atau Akta Kebebasan Informasi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Jawapan: Sebagai makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan negeri masih lagi dalam peringkat perbincangan dan penilaian yang teliti dari semua aspek bagi tujuan penyediaan enakmen Freedom of Information Act. Continue reading “Perkembangan Akta Kebebasan Informasi”

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009

TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN OLEH Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG LIM GUAN ENG KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009, DI DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG PADA 11.8.2009

PERBADANAN BUKIT BENDERA PERMULAAN BARU UNTUK SATU PERUBAHAN PERTAMA SELEPAS 18 TAHUN TERBEKU DALAM MASA(LOST IN TIME)

Salam sejahtera, Yang Berhormat Dato’ Speaker, Ahli-ahli Yang Berhormat

Izinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat, khususnya pandangan bernas dan membina ADUN kerajaan PR, yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas Rang Undang-Undang Perbadanan Bukit Bendera 2009, Pulau Pinang.

Kepada Ahli Yang Berhormat daripada Sri Delima, Tanjung Bungah, Paya Terubong dan Bagan Dalam jelas sekali, mereka menyokong hasrat kerajaan negeri menubuhkan PERBADANAN BUKIT BENDERA sebagai permulaan baru untuk satu perubahan pertama selepas 18 tahun terbeku dalam masa (lost in time).

Continue reading “TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN KE ATAS PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA 2009”

seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri

Soalan Bertulis YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED(Sg Dua): Berapa banyakkah projek Kelas F yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam tahun 2009 ini sehingga 31hb. Julai, 2009. Berapakah nilai projek berkenaan serta berapa banyakkah kontraktor yang terlibat. Senaraikan projek berkaitan mengikut daerah di negeri ini.

Jawapan: Sehingga 31 Julai 2009, seramai 482 kontraktor Kelas F telah dilantik untuk melaksanakan projek-projek kerajaan negeri melalui jabatan-jabatan berkaitan. Jumlah projek yang terlibat adalah sebanyak 512 dengan nilai RM15,424,533.38. Butir-butir agensi terlibat dan nilai adalah seperti jadual berikut dan senarai penuh butiran projek, nama kontraktor dan nilai projek berkenaan adalah seperti berikut:-

kelas F

Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera

TEKS UCAPAN OLEH Y.A.B. KETUA MENTERI MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG 2009

“Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera Akan Menjadi Pemangkin Dan Penggerak Bukit Bendera atau Penang Hill sebagai Destinasi Pelancongan Terpilih Antarabangsa”

Y.B. Dato’ Speaker,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama ”Suatu Enakmen Untuk Menubuhkan Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang 2009’’ dibacakan kali kedua.

Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Perbadanan Bukit Bendera untuk membuat kontrak, memperolehi, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih dan memindahkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik, memulangkan, menggadaikan, menggadaijanjikan, mendemiskan, menyerahhakkan semula, memindahkan hak milik atau selainnya melupuskan, atau membuat apa-apa urusan dengan, apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan yang terletak hak kepada Perbadanan.

Continue reading “Penubuhan Perbadanan Bukit Bendera dan Projek Naik Taraf Keretapi Bukit Bendera”

The Offer Of Double-Storey Terrace House With 99 Years Lease To Residents Is A Successful Effort By The State Government

Press Statement Issued By The Penang State EXCO On 5.8.2009 In Komtar, Georgetown, Penang Read out By Penang DCM II
Professor P. Ramasamy.

The Offer Of Double-Storey Terrace House With 99 Years Lease To Residents Is A Successful Effort By The State Government To Gain Recognition For Kampung Buah Pala Residents To Remain As Legal Rightful Landowners.

The Penang State EXCO unanimously endorses the “win-win” formula worked out by the Chief Minister Lim Guan Eng, Deputy Chief Minister 1 Mansor Othman and Deputy Chief Minister 2 Professor P. Ramasamy to resolve the Kampung Buah Pala issue. Despite the developer and the landowner of Kampung Buah Pala possessing the eviction and demolition order granted by the Federal Court, they have acceded to the request of the PR state government not to implement it on 4.8.2009 but to defer until Friday.

Continue reading “The Offer Of Double-Storey Terrace House With 99 Years Lease To Residents Is A Successful Effort By The State Government”

BN Must Disassociate Itself From IGP Tan Sri Musa Hasan’s Excessive, Unwarranted And Inhumane Actions

BN Must Disassociate Itself From IGP Tan Sri Musa Hasan’s Excessive, Unwarranted And Inhumane Actions Against Those Participating In The Peaceful “Abolish ISA Gathering” By Unconditionally And Immediately Releasing Without Charges The 589 People Arrested.

DAP salutes the courage of more than 50,000 people who gathered peacefully in Kuala Lumpur to demand the abolition of the ISA which allows detention without trial and is abused as a political weapon against opponents of BN. The arrests of 589 people by police yesterday constitute a Malaysian historic record for the largest number of arrests for one single event.

Continue reading “BN Must Disassociate Itself From IGP Tan Sri Musa Hasan’s Excessive, Unwarranted And Inhumane Actions”