DAP’s “I Love Penang” Team For The 14th General Election Will Fight For A Penang Loved By All For Being Clean, Green, Safe And Healthy.(e/m/c)

Press Conference Statement By DAP Secretary-General Lim Guan Eng During The Announcement of Penang 14th General Election Candidates In Penang On 21.4.2018. DAP’s “I Love Penang” Team for the 14th General Election will fight for a Penang loved by all for being clean, green, safe and healthy. Pakatan Harapan is proud of the singular success …

DAP’s “I Love Penang” Team For The 14th General Election Will Fight For A Penang Loved By All For Being Clean, Green, Safe And Healthy.(e/m/c) Read More »

SPEECH BY YAB LIM GUAN ENG “MAJLIS PELANCARAN PROJEK PUSAT HARMONI (HARMONY CENTRE)(e/c)

SPEECH BY YAB LIM GUAN ENG “MAJLIS PELANCARAN PROJEK PUSAT HARMONI (HARMONY CENTRE), JALAN SCOTLAND, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG” 19 APRIL 2018 (THURSDAY), 9.30 AM Cultural and religious diversity and tolerance in Malaysia are the hallmarks of a harmonious and progressive society. Only a harmonious and progressive society can a state be international and …

SPEECH BY YAB LIM GUAN ENG “MAJLIS PELANCARAN PROJEK PUSAT HARMONI (HARMONY CENTRE)(e/c) Read More »

BN Penang Is Not Only Short Of Ideas By Adopting A Manifesto That Is A Copycat Of Penang State Government Policies But Is Cruel In Allowing Penangites To Choke To Death In Traffic Congestion.(e/c)

Press Statement By Caretaker Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 17.4.2018. BN Penang is not only short of ideas by adopting a manifesto that is a copycat of Penang state government policies but is cruel in allowing Penangites to choke to death in traffic congestion. The lack of ideas, ideals …

BN Penang Is Not Only Short Of Ideas By Adopting A Manifesto That Is A Copycat Of Penang State Government Policies But Is Cruel In Allowing Penangites To Choke To Death In Traffic Congestion.(e/c) Read More »

BN Penang Is Not Only Short Of Ideas By Adopting A Manifesto That Is A Copycat Of Penang State Government Policies But Is Cruel In Allowing Penangites To Choke To Death In Traffic Congestion.(e/c)

Press Statement By Caretaker Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 17.4.2018. BN Penang is not only short of ideas by adopting a manifesto that is a copycat of Penang state government policies but is cruel in allowing Penangites to choke to death in traffic congestion. The lack of ideas, ideals …

BN Penang Is Not Only Short Of Ideas By Adopting A Manifesto That Is A Copycat Of Penang State Government Policies But Is Cruel In Allowing Penangites To Choke To Death In Traffic Congestion.(e/c) Read More »

Why Is Teng Chang Yeow Still Supporting The Unjust Collection Of Tolls On The First Penang Bridge?(e/c)

Press Statement By Caretaker Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 15.4.2018. Penang Barisan Nasional chairman Teng Chang Yeow should not lie about Pakatan Harapan manifesto about our promise to abolish higway tolls in phases. Naturally the first highway tolls to be abolished are those highways where toll collections have exceeded …

Why Is Teng Chang Yeow Still Supporting The Unjust Collection Of Tolls On The First Penang Bridge?(e/c) Read More »

马华强将 “tidak dapat dipertimbangkan” 的“不能被考虑”的反义词,也就是 “boleh dipertimbangkan” 直接自我感觉良好地当作是已经承认、批准统考的说法,根本是颠倒是非,企图混淆视听,让华社以为统考已经被承认了。

民主行动党秘书长林冠英于2018年4月14日在槟城乔治市光大发表的声明: 马华强将 “tidak dapat dipertimbangkan” 的“不能被考虑”的反义词,也就是 “boleh dipertimbangkan” 直接自我感觉良好地当作是已经承认、批准统考的说法,根本是颠倒是非,企图混淆视听,让华社以为统考已经被承认了。 如果马华领袖如廖中莱、魏家祥及张盛闻,连自己的前总会长都没有办法说服他相信国阵的宣言有承认统考时,马华又怎么能说服全马华社相信他们的歪论呢?马华声称的承认统考的最后一里路已经走完,是徹头徹尾的谎言,实际上一步都还没有开始!

连马华前总会长丹斯里翁诗杰都直接打脸署理总会长魏家祥,点破他到处宣称“国阵终承认统考”的谎言,并称统考议题的关键字是 diiktiraf(承认), 而不是魏家祥用来混水摸鱼的“boleh dipertimbangkan”(可以考虑)!

民主行动党秘书长林冠英于2018年4月13日在吉隆坡发表的声明: 连马华前总会长丹斯里翁诗杰都直接打脸马华署理总会长魏家祥,点破他“国阵终承认统考”谎言,并称统考这个议题的关键字是 diiktiraf(承认), 而不是魏家祥用来混水摸鱼的“boleh dipertimbangkan”(可以考虑)!

冯京不是马凉,作为资深华裔部长的马华署理总会长的拿督斯里魏家祥难道没听说过这则谚语故事吗?

民主行动党秘书长林冠英于2018年4月12日在槟城乔治市光大发表的声明: 冯京不是马凉,作为资深华裔部长的马华署理总会长的拿督斯里魏家祥难道没听说过这则谚语故事吗?冯京和马凉这两个名字看似相近,但是,事实是两个不一样的人,正如“boleh dipertimbangkan”和“tiada halangan”,两者含义不同,怎么偏要把“boleh dipertimbangkan”(可以考虑)“当作“tiada halangan”(不阻止)呢? 马华民政在谎言被戳破后,不知羞愧还强辩“boleh dipertimbangkan”为官方术语,试图说服华社接受国阵承认独中统考的大选宣言来达到政治目的,这种典当华教权益的自私言论叫人不敢恭维!

魏家祥身为内阁资深部长,竟然叫华社无需纠结于国阵在竞选宣言中的字眼,难道他以为华社就像马华党员一样,这样容易给马华领袖骗吗?难道他以为全马来西亚的华人都不明白 “boleh dipertimbangkan”的意思,还想像从前国阵分而治之那样,对马来人说一套,对华人说另一套吗?

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2018年4月11日在吉隆坡发表的声明: 魏家祥以官方用语的“Tiada halangan”(不阻止)与宣言中的“boleh dipertimbangkan”(可以考虑)相提并论,显示他依然选择在大选前继续给予华社承认统考的假希望! 在国阵竞选宣言出炉的隔天,国内著名时事评论员陈亚才即针对承认独中统考发表意见,点出国阵仅停留在“可以考虑”承认统考的阶段,结果引来马华一众领袖继续在字眼上误导华社。

BAYARAN WANG EHSAN BAGI KEJADIAN BANJIR 2017 DI NEGERI PULAU PINANG(m/c)

PSUKPP/21/0353/46 (72) 9 April, 2018 YB Dato’ Seri Shahidan bin Kassim Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Tingkat 36, Menara Dato’ Onn Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) 41, Jalan Tun Ismail, 50480, KUALA LUMPUR Yang Berhormat Dato’ Seri, BAYARAN WANG EHSAN BAGI KEJADIAN BANJIR 2017 DI NEGERI PULAU PINANG Adalah saya merujuk kepada perkara tersebut di …

BAYARAN WANG EHSAN BAGI KEJADIAN BANJIR 2017 DI NEGERI PULAU PINANG(m/c) Read More »

Kami Sayang Pulau Pinang

KENYATAAN SIDANG AKHBAR YAB KETUA MENTERI PULAU PINANG DI KOMTAR, GEORGE TOWN PADA 9 APRIL 2018 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) pada tengah hari ini telah mengadakan mesyuarat terakhirnya buat kali yang ke-215 sejak 5 Mei 2013. Sepanjang lima (5) tahun menerajui Negeri Pulau Pinang sejak memenangi Pilihanraya Umum Ke-13 pada 5 Mei 2013, semua …

Kami Sayang Pulau Pinang Read More »

国阵在延续他们欺骗华社的传统,国阵说的“考虑承认”独中统考,是变相的最后一里路,也就是说,承认统考依然遥遥无期。

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2018年4月9日在吉隆坡发表的声明: 国阵竞选宣言打着“承认统考”旗帜,让全国华社误以为等了60多年,华社的春天就要来时,实际上国阵的竞选宣言里并没有“承认”统考,国阵仅写明“可以考虑”,意味着承认统考这最后一里路,即使是国阵在大选狂胜,华社也得慢慢等! 国阵企图混淆华社,新瓶装旧酒,把承认统考文凭纳入宣言,然后透过马华民政将”可以考虑”的字眼广传成“承认”统考,去骗没有详细阅读国阵原版竞选宣言的市民。

BN Has No Solution For Penang’s Traffic Congestion And Public Transport Plans Except To Sabotage The Penang State Government’s Infrastructure Initiatives To Alleviate Traffic Congestion.(e/c)

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 8.4.2018. BN Chairman Datuk Seri Najib Tun Razak has spelled out clearly that there is no solution in sight by BN to overcome Penang’s increasing traffic congestion. This is not surprising considering that Najib had promised 3 times to construct the …

BN Has No Solution For Penang’s Traffic Congestion And Public Transport Plans Except To Sabotage The Penang State Government’s Infrastructure Initiatives To Alleviate Traffic Congestion.(e/c) Read More »

Threats Of Prosecution By BN That Can See Me Being Fined RM50,000 And/Or One Year’s Jail, Causing My Disqualification As Penang Chief Minister, Will Not Deter Me From Opposing The GST, Even Through An Anti-GST Song.(e/c)

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 3.4.2018. BN’s threats of prosecution that can result in me being fined RM 50,000 and/or one year’s jail, leading to my disqualification to be the Penang Chiefr Minister, will not deter me from opposing the GST, even through an anti-GST song. …

Threats Of Prosecution By BN That Can See Me Being Fined RM50,000 And/Or One Year’s Jail, Causing My Disqualification As Penang Chief Minister, Will Not Deter Me From Opposing The GST, Even Through An Anti-GST Song.(e/c) Read More »

Will Debate With Wee Ka Siong On Both 1MDB And The Tunnel Project If He Can Firstly Name The Penang State Government Leader Who Received Tens Of Millions Of Ringgit In Corruption Money For The Undersea Tunnel And 3 Main Highway Project.(e/c)

Press Statement By DAP Secretary-General Lim Guan Eng And MP For Bagan In Parlimaent On 3.4.2018. I have said that I will debate with MCA Deputy President Wee Ka Siong if he contests in Bagan against me or he becomes MCA President or if he can get MCA President Liow Tiong Lai to admit that …

Will Debate With Wee Ka Siong On Both 1MDB And The Tunnel Project If He Can Firstly Name The Penang State Government Leader Who Received Tens Of Millions Of Ringgit In Corruption Money For The Undersea Tunnel And 3 Main Highway Project.(e/c) Read More »