Tindakan Terhadap Peminjam Tegar Pinjaman Pendidikan Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pinjaman Pendidikan Kerajaan Negeri Pulau Pinang diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan untuk memberi pinjaman pendidikan tinggi kepada warganegara Malaysia yang lahir atau menerima sebahagian besar daripada pendidikan mereka di Pulau Pinang. Permohonan pinjaman penuntut boleh dipohon secara online melalui portal Kerajaan Negeri mulai 2 Mei hingga 31 Julai setiap tahun.

Lembaga Biasiswa dan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang dalam mesyuarat bertarikh 15 Ogos 2011 telah meluluskan perkara berikut:
(i) Permohonan baru Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang bagi sesi 2011/2012 berjumlah 353 orang seperti dilampiran dengan melibatkan perbelanjaan berjumlah RM1,359,500.00.
(ii) Perbelanjaan tanggungan iaitu bayaran untuk penuntut lama semester 2 sesi 2011/2012 seramai 238 orang yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM472,250.00.

Sehingga 15 Ogos 2011, seramai 6,429 peminjam yang komited dan bertanggungjawab telah menyelesaikan sepenuhnya bayaran balik pinjaman penuntut. Walau bagaimanapun, masih terdapat seramai 1,564 peminjam yang dikategorikan sebagai peminjam tegar dikenal pasti gagal menyelesaikan pinjaman mereka dengan jumlah tunggakan sebanyak RM6,870,806.68. Menurut kamus dewan edisi keempat, tunggakan bermaksud hutang atau ansuran yang belum dijelaskan atau baki hutang yang seharusnya dibayar.

Kegagalan membayar balik pinjaman mengikut jadual yang telah ditetapkan menjejaskan peluang pinjaman kepada peminjam lain di masa hadapan. Wang bayaran balik ini digunakan semula untuk memberi pinjaman kepada penuntut yang akan menyambungkan pengajian ke peringkat Sijil, Diploma, Ijazah, Sarjana dan juga PhD.

Berdasarkan rekod dari tahun 2008 hingga 2011 seramai 31 peminjam telah diluluskan pertukaran pinjaman kepada biasiswa dengan jumlah RM 305,500.00 kerana mendapat prestasi cemerlang dengan Kelas Pertama iaitu CGPA 3.67. Jumlah pertukaran pinjaman adalah seperti berikut :-

Selain itu, Kerajaan Negeri juga prihatin kepada peminjam-peminjam yang menghidap penyakit kritikal dengan memberi pengecualian khas bayaran (dengan permohonan). Sejak tahun 2008 hingga 2011 seramai 6 orang telah diluluskan dengan jumlah RM43,003.03.

Sehubungan itu, saya menyeru agar semua peminjam tegar dan penjamin mereka dapat mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman masing-masing. Kerajaan Negeri memberikan tempoh sehingga 30 September 2011 kepada peminjam tegar yang masih gagal untuk menyelesaikan bayaran pinjaman sebelum tindakan diambil dengan mengiklankan nama mereka beserta penjamin dalam akhbar-akhbar tempatan. Selanjutnya, tindakan undang-undang akan diambil jika peminjam-peminjam tegar berkenaan masih tidak melunaskan pinjaman mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Kerajaan Negeri juga mengambil inisiatif untuk memberi pengecualian daripada membayar faedah pinjaman kepada peminjam yang dapat menyelesaikan keseluruhan pinjaman secara sekaligus.

Bagi memudahkan urusan menyemak status pinjaman, peminjam boleh melayari portal Kerajaan Negeri atau terus menghubungi Unit Pinjaman Penuntut di Tingkat 29 KOMTAR di talian 04-6505627/5599/5165/5391.

1) LAPORAN KUTIPAN
Pecahan kutipan mengikut tahun adalah seperti berikut :-

2) LAPORAN TUNGGAKAN
Jumlah tunggakan mengikut jadual seperti berikut :-

3) LAPORAN PERTUKARAN PINJAMAN KE BIASISWA
Berdasarkan rekod dari tahun 2008 hingga 2011 seramai 31 peminjam telah diluluskan pertukaran pinjaman kepada biasiswa dengan jumlah RM 305,500.00 kerana mendapat prestasi cemerlang dengan Kelas Pertama iaitu CGPA 3.67. Jumlah pertukaran pinjaman adalah seperti berikut :-

TINDAKAN PENYELESAIAN
1. Pihak pentadbiran ini sentiasa meningkatkan usaha dalam mengambil tindakan kutipan dan penguatkuasaan ke atas peminjam-peminjam yang gagal menjelaskan bayaran balik pinjaman.

2. Pelbagai cara untuk membuat kutipan balik tunggakan tersebut. Antaranya ialah mengeluarkan notis-notis tunggakan, tindakan undang-undang, paparan nama-nama peminjam dalam poster, iklan di Portal Kerajaan, lawatan ke rumah peminjam, carian alamat melalui Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Suruhanjaya Pilihanraya (SPR), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Kementerian-Kementerian Malaysia dan Jabatan-Jabatan Kerajaan serta menghubungi dan menghantar notis kepada penjamin-penjamin peminjam.

—– Mandarin Translation——

槟州首席部长林冠英于2011年8月16日发表声明:

州政府将采取行动,对付槟州教育贷款的拖欠者。

槟州教育基金于1970年设立,其宗旨是为了提供高等教育贷款给马来西亚公民,或者在槟城完成绝大部分教育的人士。贷款者每年可以在5月2日至7月31日之间,登录州政府的网站申请。

州政府奖学金及贷款局在2011年8月15日的会议上已经通过下列事项:
(i) 槟州政府2011/2012年的新贷款者共353人,涉及的开销达135万9500令吉。
(ii) 而2011/2012年第二期的前贷款者中,238名还欠债不还,涉及的贷款额达47万2250令吉

截至2011年8月15日,高达6429名贷款者已经履行义务、缴清贷款。然而,还有1564名贷款者还被列为“贷款拖欠者”,他们共欠下687万806令吉68仙。根据马来文词典KAMUS DEWAN 第四版: Tunggakan 的意思是负债或未缴清的贷款。

这些没有依时间表偿还的贷款,将剥夺未来贷款者的机会。贷款者缴还的贷款都是重新用来借贷给那些想要升学考取证书、文凭、学位、硕士学位或博士学位的学生。

根据2008年到2011年的记录,共有31名贷款者的贷款因考获一等成绩(总积分3.67)而获准转换为奖学金,涉及的款额达30万5500令吉。

此外,州政府也关心那些身患重病的贷款者,免除他们缴还贷款的义务(需申请)。自2008年至2011年,共有6名贷款者获准,涉及款额为4万3003令吉3仙。

我呼吁所有还没有缴还贷款的人士,尽速缴清各自所拖欠的贷款。州政府给予拖欠贷款者的最后通牒是2011年9月30日,之后我们将采取行动,把这些欠款人的名字刊登在本地报章上。如果他们在限定的期限内,还是无法缴清贷款,我们将采取法律行动。

针对那些能够一次过缴清贷款的人士,州政府也免除他们的贷款利息。

为了让大家可以查询借贷状态,贷款者可以查阅州政府的网站,或直接联络光大29楼(电话: 04-6505627/5599/5165/5391)。

1) 已催收贷款
依年分已催收的贷款:-

2) 拖欠的贷款
依年分拖欠的贷款总额:-

3) 由贷款转为奖学金
根据2008年到2011年的记录,共有共有31名贷款者的贷款因考获一等成绩(总积分3.67)而获准转换为奖学金,涉及的款额达30万5500令吉。

转换贷款的总额如下:

州政府对付拖欠者的行动
1. 有关单位一直努力采取行动催收贷款,并对付那些无法缴清贷款的借贷人。
2. 当局采用各种方面催收贷款。包括寄出贷寺款拖欠通知书、法律行动、将拖欠人的名字印在海报上、州政府的网站,上访贷款人的住家、通过国民登记局、选委会、公共服务局、陆路交通局、各部门单位找出贷款人的住址、联络并将通知书寄给贷款人。

Leave a Comment