Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tidak Akan Bayar Duit Raya Kepada ADUN-ADUN (bm/cn)

Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tidak Akan Bayar Duit Raya Kepada ADUN-ADUN Tetapi Hanya Bayar Duit Raya Sebanyak ½ Bulan Bonus Untuk Semua Anggota Kerajaan Negeri Dengan Minima RM600 Dan RM 300 Untuk Guru Kafa.

Kerajaan negeri Pulau Pinang hanya akan bayar duit raya sebanyak ½ bulan bonus untuk semua anggota kerajaan negeri dengan minima RM600 dan RM 300 untuk guru Kafa. ADUN-ADUN di Pulau Pinang tidak akan amenerima duit raya itu.

Jumlah yang akan ditanggung oleh kerajaan negeri untuk duit raya adalah RM3,322,055.68 kepada 3,649 anggota pentadbiran negeri dan 1,416 guru Kafa. Pengiraan adalah sedemikian dan tidak merangkumi ADUN-ADUN.

Jumlah gaji sebulan (bulan Julai) – RM5,614,711.36
Jumlah bilangan kakitangan – 3,649 orang
Bilangan kakitangan yang memperolehi pendapatan RM1,000.00 ke bawah – 899 orang
Jumlah kiraan sumbangan: = (RM5,614,711.36 – RM899.000)/2
= RM2,357,855.68 + (899 orang x RM600.00)
= RM2,357,855.68 + RM539,400.00
= RM2,897,255.68

Guru dan Penyelia KAFA = 1,416 orang x RM300.00
= RM424,800.00

Jumlah keseluruhan sumbangan khas = RM2,897,255.68 + RM424,800.00
= RM3,322,055.68

LIM GUAN ENG

—- Mandarin Translation —–

槟州首席部长林冠英于2011年8月13日在乔治市发表声明:

槟州政府不会发出开斋节花红给州议员,而只会分别发出至少600令吉及300令吉的半个月花红给全体州政府公务员及宗教老师。

槟州政府只会发出至少600令吉的半个月花红给全体州政府公务员,而宗教老师的开斋花红至少300令吉,而不会发出开斋节花红给州议员。

州政府今年发出开斋花红给3649名州级公务员及1416名宗教老师的总开销为332万2055令吉68仙。这笔花红的支出并不包括州议员。

月薪(七月) -561万4711令吉36仙
公务员总人数- 3,649 人
月薪低入1000令吉者 -899 人
总支出: = (RM5,614,711.36 – RM899.000)/2
= RM2,357,855.68 + (899 orang x RM600.00)
= RM2,357,855.68 + RM539,400.00
= RM2,897,255.68

宗教老师及主任 = 1,416 人 x RM300.00
= RM424,800.00

特别补助金总支出 = RM2,897,255.68 + RM424,800.00
= RM3,322,055.68

林冠英

Leave a Comment