Belanjawan CAT Kerajaan Berjiwa Rakyat– Menjamin Masa Depan Kita

TEKS UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN
DAN USUL ANGGARAN PEMBANGUNAN 2010 DI PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI PADA 30 NOVEMBER 2009

Belanjawan CAT Kerajaan Berjiwa Rakyat– Menjamin Masa Depan Kita

BAJET 2010

Leave a Comment