Adakah begitu susah bagi Kerajaan Pusat untuk memberikan Bantuan Pemberhentian Kerja?

Adakah begitu susah bagi Kerajaan Pusat untuk memberikan Bantuan Pemberhentian Kerja RM 556.8 juta untuk 58,000 pekerja pada 2009 dan RM1.42 bilion kepada 148 ribu pekerja pada 2010 yang diberhentikan?

Saya menyeru agar kerajaan Pusat melaksanakan skim bantuan pemberhentian pekerja (unemployment benefit) dengan memberikan bantuan RM800 sebulan kepada setiap pekerja diberhentikan dalam Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua. Ini akan menyebabkan perbelanjaan sebanyak RM2 bilion untuk dua tahun 2009 dan 2010 sekiranya bantuan henti kerja RM800 sebulan dijalankan.

Bantuan yang saya cadangkan adalah amat penting bagi membolehkan setiap pekerja dapat menampung kos sara hidup sehingga mereka mendapat kerja semula.

Di samping itu, bagi tahun 2009 adalah dianggarkan seramai 40,000 hingga 58,000 pekerja dijangka akan diberhentikan. Manakalah bagi tahun 2010, dianggarkan seramai 70,000 hingga 90,000 pekerja dijangka akan diberhentikan.

Jika Kerajaan Pusat mampu menggunakan wang rakyat sebanyak RM 5 bilion dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(KWSP) untuk menyelamatkan satu atau dua syarikat dalam pasaran saham, adakah begitu susah bagi Kerajaan Pusat untuk memberikan Bantuan Pemberhentian Kerja RM 556.8 juta untuk 58,000 pekerja pada 2009 dan RM1.42 bilion kepada 148 ribu pekerja pada 2010 yang diberhentikan?

Dalam pertanyaan lisan Dewan Rakyat, saya minta Menteri Sumber Manusia menyatakan jumlah pengangguran untuk setiap penggal sejak 2007 dan jumlah kehilangan pekerjaan dalam kegawatan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan untuk Malaysia dan berikan pecahan mengikut negeri. Apakah langkah menyelamatkan pekerjaan dan jumlah wang untuk mengatasinya, khususnya di Pulau Pinang.

Dalam jawapan bertulis yang diberikan oleh Menteri Sumber Manusia S. Subramaniam, beliau menyatakan:

”Kegawatan ekonomi global telah mengakibatkan berlaku pemberhentian dan pengangguran. Pemberhentian pekerja kebanyakan berlaku di sektor pembuatan khususnya subsektor elektrik dan elektronik serta tekstil dan pakaian.

JUMLAH PENGANGGURAN BAGI TAHUN 2007 DAN 2008 ADALAH SEPERTI BERIKUT:

ep12

Bilangan Penganggur mengikut negeri pada Suku Tahun Ketiga 2008 adalah seperti berikut:

ep2

Jumlah pemberhentian pekerja(pemberhentian tetap dan secara sukarela) bagi tempoh 1 Januari 2009 sehingga 18 Februari 2009 berjumlah 10,450 pekerja yang melibatkan 303 majikan. Negeri yang mencatatkan jumlah pemberhentian tertinggi ialah Selangor iaitu seramai 3,487 yang melibatkan 90 majikan dan dituruti Johor seramai 2,240 pekerja (35 majikan) dan Pulau Pinang seramai 1,830 pekerja (47 majikan) .Sektor pembuatan mencatatkan jumlah pemberhentian yang tertinggi iaitu sebanyak 8795 pekerja yang melibatkan 151 majikan.

BILANGAN MAJIKAN DAN PEKERJA YANG TERLIBAT DENGAN PEMBERHENTIAN MENGIKUT NEGERI BAGI TEMPOH 1/1/2009 HINNGA 18/2/2009

ep3

Bagi tahun 2009 adalah dianggarkan seramai 40,000 hingga 58,000 pekerja dijangka akan diberhentikan. Manakalah bagi tahun 2010, dianggarkan seramai 70,000 hingga 90,000 pekerja dijangka akan diberhentikan. Angka ini hanyalah jangkaan dan bergantung kepada senario ekonomi global terutamanya Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun serta Pakej Rangsangan Ekonomi seterusnya oleh Kerajaan Malaysia.

Bagi melindungi pekerja di seluruh negara yang kehilangan pekerjaan akibat kemerosotan ekonomi, kementerian saya telah melaksanakan beberapa langkah seperti berikut:
a) Menubuhkan Jawantankuasa Tripartite Pemberhentian Pekerja di peringkat Kebangsaan dan Negeri termasuk Negeri Pulau Pinang bertujuan untuk membincangkan dan menentukan tindakan bagi menangani masalah pemberhentian kerja.

b) Sebanyak 80 Bilik Operasi Pemantauan Pemberhentian Pekerja telah diwujudkan di seluruh negara termasuk di Pulau Pinang untuk tujuan seperti berikut;

(i) memantau trend pemberhentian pekerja;
(ii) mendapatkan maklumat terkini mengenai kekosongan jawatan;
(iii) membantu pekerja diberhentikan mendapatkan pekerjaan baru (job-placement);dan
(iv) mengumpulkan maklumat mengenai pemberhentian kerja tetap, pemberhentian secara sukarela (VSS), pemberhentian sentara (lay-off) dan pengurangan gaji.

c) Melakasanakan program latihan semula dan penempatan (train & place)bagi pekerja-pekerja yang diberhentikan (termasuk belia dan siswazah menganggur)untuk membolehkan mereka memperolehi kemahiran baru yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan semasa. Pekerja-pekerja yang diberhentikan perlu berdaftar dengan JobsMalaysia sebelum diberi latihan dan seterusnya dibuat penempatan. Untuk program ini Kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta secara keseluruhan untuk semua negeri termasuk Pulau Pinang. Siswazah menganggur yang mengikuti program ini akan diberi elaun sara diri RM500 sebulan.

d) Bagi pekerja yang terlibat dengan pemberhentian pekerja sentara (temporary lay-off), mereka diberi latihan dalam bidang kemahiran yang diperlukan oleh industri .Melalui program ini, Kerajaan berharap kos operasi majikan dapat dikurangkan dan pekerja dapat bekerja semula dengan majikan asal selepas tamat tempoh latihan.
Bagi membantu meringankan beban pekerja yang diberhentikan, Kementerian saya sedang bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain supaya mereka yang jatuh di bawah Garis Kemiskinan akibat pemberhentian kerja diberi bantuan ehsan.

Di samping itu, kerajaan telah memutuskan supaya pengambilan pekerja asing di sektor pembuatan terutamanya di sektor elektrik dan eletronik, tekstil dan pakaian serta sektor perkhidmatan dibekukan. Sebagai galakan kepada majikan, Kerajaan telah membuat keputusan supaya baki levi pekerja asing akan dikembalikan kepada majikan, manakala sebagai insentif kepada majikan, jaminan bank akan dipulangkan secepat mungkin.”

3 thoughts on “Adakah begitu susah bagi Kerajaan Pusat untuk memberikan Bantuan Pemberhentian Kerja?”

 1. 国阵的民主是。。你是人民我是霸主!
  民联的民主是。。人民当家作主!
  林首长您的用心良苦让我一再感动。。。
  对你们的态度与施政非常满意,不用太急,按部就班!
  人民都会站在你们背后为你们加油打气,当你们的强力后盾!
  都盲目等了50年,完全不在乎再等你们5年10年,因为你们有能力让大马政治重生,杜绝贪污!
  加油吧!林冠英,我永远支持你!

 2. Dear Mr Lim, due to the retrenchment happening around Bayan Lepas, is there any job available in the position of the Penang state governmental bodies?

Leave a Comment