MASYARAKAT MADANI MEMERLUKAN SISTEM DEMOKRASI YANG SIHAT DENGAN PERANAN KETUA PEMBANGKANG YANG DIPERAKUI

YB. Tuan Speaker, Saya memohon mencadangkan supaya Dewan ini meluluskan Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) (Pindaan) 2008 dengan memasukkan perkataan ‘Elaun Ketua Pembangkang’ yang telah dibaca pada kali yang kedua. YB. Tuan Speaker, Seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia dan Negeri Pulau Pinang telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen …

MASYARAKAT MADANI MEMERLUKAN SISTEM DEMOKRASI YANG SIHAT DENGAN PERANAN KETUA PEMBANGKANG YANG DIPERAKUI Read More »