UCAPAN PENGGULUNGAN KETUA MENTERI PULAU PINANG PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI KE-13

IMPIAN PULAU PINANG – HARAPAN UNTUK NEGERI DAN RAKYAT MENCAPAI KEMAKMURAN DAN MENGECAPI KEJAYAAN BERDASARKAN KEBEBASAN DAN PELUANG SAMA RATA

Yang Berhormat Dato’ Yang di-Pertua Dewan

Ahli-Ahli Yang Berhormat

1. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, di atas keprihatinan Tuan Yang Terutama Tun terhadap keperluan rakyat dan pembangunan negeri Pulau Pinang. Ini jelas digambarkan melalui ucapan dasar
Tuan Yang Terutama Tun di Perasmian Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Yang Ke-13 pada 30 April 2015 yang lalu.

FULL TEXT : BM VERSION

槟州首席部长林冠英于第13届第13季第1次槟州立法议会总结辩论(重点翻译)