Teks Ucapn Majils Pelancaran Pelan Induk Pengangkutan Negeri (bm/cn)

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PELAN INDUK PENGANGKUTAN NEGERI PADA 25 MAC 2013 DI AUDITORIUM A TINGKAT 5 KOMTAR
Salam Sejahtera dan Salam Bersih.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Pelancaran Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang pada hari ini. Sekalung tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Exco Kerajaan Tempatan dan Pengurusan Lalu Lintas, YB Chow Kon Yeow, YB Dato’ Setiausaha Kerajaan dan semua jabatan serta agensi kerajaan di atas kejayaan menyempurnakan Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang yang ditunggu-tunggu selama ini.

Adalah menjadi visi dan misi Kerajaan Negeri sejak mula memerintah negeri Pulau Pinang pada tahun 2008 bagi mewujudkan satu sistem pengangkutan awam dan jalan raya yang berintegrasi dan menyeluruh di seluruh negeri Pulau Pinang termasuk di Seberang Perai. Kerajaan Negeri tidak pernah mengabaikan Seberang Perai kerana kawasan ini juga sebahagian negeri kita. Penduduk Seberang Perai juga berhak menikmati segala kemudahan yang disediakan seperti penduduk disebelah bahagian pulau. Pelbagai usaha yang gigih telah digerakkan terutama oleh kedua-dua PBT bagi menyelesaikan isu pengangkutan dan juga kesesakan jalan raya yang merungsingkan semua rakyat Pulau Pinang setiap hari.

Justeru itu, Kerajaan Negeri berpandangan bahawa sudah sampai masanya sebuah kajian yang holistik dibuat bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri. Dengan adanya Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang ini, proses pelaksanaan akan ditumpukan agar semua kesulitan rakyat Pulau Pinang terutama di dalam aspek pengangkutan dan pengurusan lalu lintas dapat diselesaikan secara berintegriti dan berhemah.

Hadirin sekalian,

Tempoh masa pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan Negeri dibahagi kepada 3 komponen utama iaitu jangka pendek dari tahun 2013 – 2015, jangka sederhana bermula tahun 2015-2020 dan jangka panjang bermula pada tahun 2020-2030. Laporan-laporan keseluruhan pelan induk tersebut adalah:

i) Highway Improvement Plan ( Pelan Tindakan Lebuhraya)
Laporan ini memberi fokus terhadap kesemua rangkaian jalan raya di Pulau Pinang dan memberi cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah kesesakan terutama dikawasan di hotspot dan semua rangkaian jalan di Pulau Pinang. Selain itu, cadangan serta merta seperti pelebaran jalan, meletakkan lampu isyarat dipersimpangan utama dan beberapa cadangan lain ada diberikan oleh pihak perunding. Projek-projek lebuhraya yang dicadangkan oleh perunding ialah:

a)North Coast Pair Road (2019)
b) Air Hitam Bypass (2017)
c)Third Tunnel Link (2025-2030)
d) George Town Inner Ring Road (2020)

ii) Public Transport Improvement Plan (Pelan Tindakan Sistem Pengangkutan Awam)
Di dalam laporan ini diperincikan mengenai satu sistem yang menyeluruh terhadap rangkaian sistem pengangkutan awam di seluruh negeri Pulau Pinang. Kawasan-kawasan bandar akan dijadikan kawasan utama pengangkutan awam dimana akan dibina jaluran TRAM atau BRT mengikut kesesuainya nanti. Kesinambungan kawasan bandar ini akan disokong oleh rangkaian sistem bas yang meliputi seluruh kawasan penempatan agar semua rakyat dapat menggunakannya dengan mudah. Kekerapan bas juga akan dipertingkatkan dan beberapa program Park n Ride akan diperkenalkan bagi menjadikan sistem pengangkutan awam lebih efisyen dan menjadi mod pilihan pengangkutan. Sistem feri dan KTM komuter juga akan diperkemaskan agar keselesaan penumpang adalah terjamin.

iii) Accessibility Improvement Plan (Pelan Tindakan Kebolehcapaian)
Laporan ini tertumpu kepada kebolehcapaian pejalan kaki terutama golongan OKU di kawasan-kawasan utama di sekitar Pulau Pinang. Garis panduan Universal Design akan digunakan pakai di dalam pelaksanaan laporan ini. Penekanan juga diberikan kepada sistem pengangkutan awam di mana akan meliputi kawasan-kawasan pendalaman yang sebelum ini tidak mempunyai satu sistem pengangkutan awam yang menyeluruh.

IV) Institutional Plan ( Pelan Tindakan Institusi)
Di dalam Pelan ini, satu Institusi yang merangkumi semua stakeholders yang terlibat secara langsung dan tidak langsung berkaitan sistem lalu lintas ini akan diwujudkan. Tujuan utama adalah untuk membawa kajian ini mencapai segala objektif yang hendak dicapai. Modal insan yang berkualiti amatlah diperlukan di dalam institusi ini. Institusi ini merupakan yang pertama di Malaysia apabila telah ditubuhkan kelak.

v) Water Transport Study ( Kajian Pengangkutan Air)
Kajian ini meliputi perkhidmatan feri yang sedia ada di Pulau Pinang. Bagaimana kaedah untuk menaiktaraf dan cadangan untuk mewujudkan lagi beberapa terminal dan stesen feri bagi menggalakkan lagi sektor pelancongan dan kebolehcapaian sistem pengangkutan awam. Cadangan stesen feri yang baru seperti di QueensBay, Weld Quay dan Gurney akan menjadi tarikan bagi negeri Pulau Pinang.

Cadangan pembinaan link ketiga atau terowong bawah laut adalah tepat pada masanya kerana ia dapat menyuraikan kesesakan di bahagian utara Pulau Pinang. Terowong ini akan bertindak sebagai by pass untuk mereka yang menghala ke utara Pulau Pinang. Kenderaan dari utara bahagian pulau tidak perlu melalui sepanjang jalan ke Jambatan Pulau Pinang ataupun Jambatan Kedua untuk keluar ke tanah besar. Dengan ini, tekanan lalulintas di kawasan bandaraya, Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Kedua akan dikurangkan terutama diwaktu sesak. Terowong ini juga dapat menyelesaikan masalah di antara jalan tempatan dan juga Lebuhraya PLUS pada masa kini. Ini kerana isipadu kenderaan yang datang dari selatan tanah air akan bertemu di Seberang Perai bercampur dengan isipadu daripada Jambatan sedia ada sekarang ini mengakibatkan kesesakan yang teruk terutama pada waktu puncak dan musim perayaan/cuti sekolah. Selain itu, terowong ini akan menjadi ikon baru kepada Pulau Pinang dan menjadi terowong bawah laut pertama di Malaysia dan di Asia Tenggara.

Kerajaan Negeri bertegas menolak cadangan mengenakan bayaran masuk kenderaan ke Pulau Pinang yang disyorkan oleh pihak yang menentang pembinaan 3 lebuhraya dan terowong. Perlu ditekankan bahawa Kerajaan Negeri telah berusaha gigih selama 5 tahun untuk mewujudkan suatu sistem pengangkutan awam yang berkesan. Malangnya Kerajaan Persekutuan yang memiliki kuasa mutlak ke atas pengangkutan awam enggan bekerjasama. Contohnya adalah tawaran Kerajaan Negeri membayar RM10 juta setahun untuk perkhidmatan bas percuma pada waktu puncak ditolak oleh Rapid Penang serta cadangan kepada Kerajaan Persekutuan membeli bas sendiri oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang untuk memberikan perkhidmatan percuma tidak dilayan langsung. Tambahan pula Kerajaan Pusat enggan menunaikan janji membina monorel seperti yang dicadangkan sejak tahun 2007.

Dari sudut pelaburan pula, sistem pengangkutan dan pengurusan trafik yang baik menjadi salah satu faktor menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesuatu bandar. Infrastruktur yang sempurna juga menjadi kayu pengukur kepada para pelabur. Ini secara langsung dapat membantu daerah Seberang Perai Utara menjadi lebih maju dan dapat menjana ekonomi yang lebih baik di masa akan datang.

Hadirin sekalian,

Laporan ini mencadangkan laluan-laluan baru akan diperkenalkan agar liputan pengangkutan awam akan menjadi lebih luas dan berhampiran dengan pengguna. Kawasan kampung-kampung dan perumahan yang sebelum ini tiada perkhidmatan bas yang melalui kawasan mereka, akan disokong dengan perkhidmatan bas feeder yang akan membawa mereka ke laluan utama perkhidmatan bas. Masa menunggu bas juga akan dipendekkan daripada sekarang ini dengan pertambahan bas mengikut jadual dari semasa ke semasa. Ini penting bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam di Pulau Pinang yang masa visi mencapai 40% penggunaan pengangkutan awam pada tahun 2030.

Diharapkan segala pelan perancangan kajian ini dapat dilaksanakan secara bersama oleh semua pihak berwajib dan mendapat kerjasama penuh daripada Kerajaan Persekutuan terutama di dalam dana peruntukan sistem pengangkutan awam di negeri ini. Pulau Pinang mampu menjadi ikon kepada dunia luar dan menjadi bandar contoh di mata dunia.

Sekian, terima kasih.

=========mandarin version ===================

槟州首席部长于2013年3月25日在槟州交通研究大蓝图推展礼的讲稿翻译:

自2008年执政槟州政府开始,整合槟岛与威省,全面实践全槟的公共交通系统及道路系统就已经成为州政府的宏愿与任务。槟州政府不曾忽略威省,因为威省也是属于槟州的一部份。威省居民理应享有跟槟岛居民一样的所有设施。因此,以州内两个地方政府为首,正在努力的进行各种措施以解决困扰槟州人民的交通运输及交通阻塞问题。

有鉴与此,州政府认为是时候进行全方位的研究以确认州政府有多少改善的空间。随着槟州交通研究大蓝图的推出,望能以廉洁及谦和的方式,解决槟人民的民困尤其是交通问题。

槟州交通大蓝图分别有2013至2015年的短期阶段、2015至2020年的中期阶段及2020至2030年的长期阶段,共3个阶段。该大蓝图的报告内容包括:

i) 高速公路提升计划
该报告集中在州内所有的道路网络,并建议解决交通热点及州内所有道路网的交通阻塞问题。除此,也包括即时的建议如道路加宽、路口设交通灯。报告中建议的高速公路有:

a)北岸平行道高速公路 (2019年)
b) 亚依淡绕道高速公路 (2017年)
c)第三通道 (2025年-2030年)
d) 乔治市内环公路 (2020年)

ii) 公共交通改善计划
该报详细介绍槟州全面的公共交通系统网络。城市地区将成为公交系统的主要区域,该区将建电车或巴士车道,视何者更适合而定。连接城区将以布满全槟州的公共巴士系统作支援。巴士班次将提升,同时停车转搭巴士计划将继续推行以鼓励人们选择搭公共巴士。渡轮系统及火车服务将重整以确保乘客的舒适。

iii) 善用空间及无障碍空间改善计划
该报告专注在槟州各主要地区提供身障人士行走的无障碍空间。同时也着重概括改善郊外的公交系统。

IV) 成立机构计划
在此计划下,将成立一个机构,该机构将囊括所有与交通系统直接及非直接的相关利益团体。机构的主要目的是要确保大蓝图的目标都能顺利进行。该机构需要高品德素质的人选。该机构将属于全马首创的机构。

v) 水上交通计划
该研究包括了渡轮服务。建议如何提升及增加更多的渡轮码头以推动旅游业,同时达到优化公交系统的目的。建议在皇后湾、海墘及新关仔角一代设立渡轮码头,届时将成为槟州的吸引之处。

这个时候建议建造第三通道或海底隧道是正确的时机,因为它将疏解槟州北部区域的交通。海底隧道将成为人们欲前往槟威两岸北部的绕道。来自槟岛北部的交通工具不必在走远路前往槟城大桥及第二大桥到对岸去。如此,市区、槟城大桥及槟城二桥的交通压力将获得疏解,尤其是阻塞的尖峰时刻。 该隧道也将解决如今威省地方道路与属于PLUS高速公路交接处阻塞的问题,因为目前来自半岛利用高速公路北上的交通流量将在威省与大桥而来的交通流量汇聚,常造成严重的阻塞,尤其是尖峰时刻、佳节及学校假期。除此,海底隧道将成为槟州的新地标,也同时是全马及东南亚首个海底隧道。

州政府坚持拒绝那些反对三条高速公路及海底隧道人士所倡议的征收交通工具入城费。须强调,州政府5年来汲汲于实现一个有效率的公交系统,可惜拥有公交系统绝对权力的联邦政府却拒绝合作。槟州政府愿意付每年1000万令吉在尖峰时刻提供免费巴士,却被槟快捷通回拒,而且槟州政府也提议联邦政府允许槟岛市政局购买巴士,以免费提供服务给槟州人民也完全没获得回应。更甚的是,联邦政府至今也都没兑现其2007年表示要兴建单轨列车的承诺。

从投资角度,完善的交通系统及交通管理将有助于一座城市的经济成长,更能直接协助威北在未来更繁荣。

报告也提出将开发更多的路线,以让公交系统得以分布得更广泛及更加接近使用者,尤其是乡村及一些原本公交系统所不能企及的住宅区将提供转接巴士服务,以便能载送乘客转乘主要路线的巴士服务。增加巴士以缩短等待巴士时间,展望在2030年能有40%的人民使用公共交通。

希望各造能协助完成大蓝图内的任务,让槟州成为世人向往的典范城市.

Leave a Reply