Kerajaan Negeri Pulau Pinang berharap agar projek-projek menaiktaraf hospital dan klinik-klinik kesihatan di negeri Pulau Pinang yang telah dijanjikan oleh Kementerian Kesihatan akan dilaksanakan secepat yang mungkin (m/c)

Kenyataan Media Oleh Y.A.B. Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang Merangkap Ahli Parlimen Bagan di KOMTAR, George Town Pada 7 Ogos, 2017

Kerajaan Negeri Pulau Pinang berharap agar projek-projek menaiktaraf hospital dan klinik-klinik kesihatan di negeri Pulau Pinang yang telah dijanjikan oleh Kementerian Kesihatan akan dilaksanakan secepat yang mungkin dan tidak akan mengalami sebarang kelewatan seperti mana janji yang pernah dibuat oleh Ahli Parlimen Balik Pulau, Dato’ Seri Dr. Hilmi Haji Yahya kepada SJKC Yu Chye di Sungai Pinang, Balik Pulau pada tahun 2015 di mana beliau telah berjanji akan memberikan peruntukan sebanyak RM200,000 tetapi sehingga hari ini masih tidak direalisasikan dan hanya tinggal janji kosong.

Lim Guan Eng

SOALAN NO : 60

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM

MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : YB TUAN LIM GUAN ENG [BAGAN]

TARIKH : 31 JULAI 2017

SOALAN : 60

YB Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan tentang jumlah dan nilai projek-projek pembesaran Hospital Besar Pulau Pinang, Bukit Mertajam, Seberang Jaya dan Balik Pulau serta klinik-klinik kesihatan di Pulau Pinang, dan mengapa sehingga kini ia tidak diluluskan untuk menangani kesesakan. Adakah pemberian ubat dilambatkan dalam kaedah baru.

Tuan Yang di-Pertua,

Di bawah RMK 11, bagi Hospital Pulau Pinang (HPP), terdapat satu (1) projek naik taraf sedang dilaksanakan dengan kos RM13.99 juta dan terdapat empat buah lagi projek yang sedang dirancang iaitu Menaiktaraf Perkhidmatan Transplan HPP (RM6 juta), Blok Wanita dan Kanak-kanak HPP (RM296.9 juta), kerja awalan Blok Klinik Pakar dan Wad Hospital HPP (RM20 juta) dan Kuarters HPP (RM75 juta).

Bagi Hospital Seberang Jaya (HSJ), terdapat dua (2) buah projek pembangunan yang sedang berjalan iaitu Projek Naiktaraf HSJ (RM17.8 juta) dan Multistorey Block HSJ (RM486.2 juta). Kementerian ini turut ingin memaklumkan bahawa Projek Naiktaraf Jabatan Kecemasan dan Pesakit Luar, Hospital Balik Pulau (RM22.5 juta) telah dibuat tawaran tender pada 15 Mei 2017 dan SST akan dijangka dapat dikeluarkan pada bulan September 2017. Hospital Bukit Mertajam pula akan dilaksanakan projek menaiktaraf sistem penghawa dingin berpusat di dewan bedah dan sistem bekalan elektrik yang melibatkan kos RM7 juta.

Manakala bagi projek pembinaan klinik kesihatan di Pulau Pinang, KKM telah meluluskan pelaksanaan dua (2) buah projek iaitu Klinik Kesihatan (jenis 2) Bandar PERDA, Seberang Perai Tengah dengan kos RM30 juta dan Klinik Kesihatan (Jenis 3) Air Putih, Barat Daya dengan kos RM30 juta.

Bagi perkara berkenaan kelewatan dalam pemberian ubat dilambatkan dalam kaedah baru, dimaklumkan Kementerian ini tidak membuat sebarang perubahan ke atas prosedur pemberian ubat kepada pesakit di fasiliti farmasi KKM.

—-

Kenyataan Media Oleh Y.A.B. Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang Merangkap Ahli Parlimen Bagan di KOMTAR, George Town Pada 7 Ogos, 2017

Kerajaan Negeri Pulau Pinang berharap agar projek-projek menaiktaraf hospital dan klinik-klinik kesihatan di negeri Pulau Pinang yang telah dijanjikan oleh Kementerian Kesihatan akan dilaksanakan secepat yang mungkin dan tidak akan mengalami sebarang kelewatan seperti mana janji yang pernah dibuat oleh Ahli Parlimen Balik Pulau, Dato’ Seri Dr. Hilmi Haji Yahya kepada SJKC Yu Chye di Sungai Pinang, Balik Pulau pada tahun 2015 di mana beliau telah berjanji akan memberikan peruntukan sebanyak RM200,000 tetapi sehingga hari ini masih tidak direalisasikan dan hanya tinggal janji kosong.

Lim Guan Eng

——Mandarin —

槟州首席部长兼峇眼区国会议员林冠英于2017年8月7日在乔治市发表声明:

槟州政府希望卫生部能够尽快展开所答应的槟州医院及诊所提升工程,不会一再拖延,好像浮罗山背国会议员拿督斯里希尓米曾经在2015年答应双溪槟榔港口育才学校拨款20万令吉,可是直到现在拨款的承诺都还没有兑现,只是空口说白话。

林冠英
国会书面提问(第60道问題)
卫生部长拿督斯里苏巴马廉医生回答

提问者:峇眼区国会议员林冠英
日期:2017年7月31日(星期一)

问题:

林冠英(峇眼)向卫生部提问关于檳城中央医院,大山脚医院,诗布朗再也医院, 浮罗山背医院以及在槟城的政府诊所的扩充计划涉及的价值及总数。为何这些计划至今依然还没批准以解决拥挤的情况。新的方式配药是否造成缓慢?

回答:

在第11大马计划之下,槟城中央医院有一项价值1千3百万9百9十千令吉的提升计划正在进行中。一共有四项计划涉及槟城中央医院正在策划中。 它们是: 提升器官移植服务(6百万令吉), 妇女及儿童楼 (2亿9千6百9十万令吉), 专科部门的初期计划 ,住院楼 (2千万令吉) 及医院宿舍 (7千5百万令吉)。

有两项发展计划正在诗布朗再也医院进行中。 它们是诗布朗再也医院提升计划 (1千7百8十万令吉) 和多层建筑楼(4亿8千6百2十万令吉)。

至于浮罗山背医院的急救及门诊部的的提升计划(2千2百5十万令吉)已在5月15日招标, 预计九月发出同意书。大山脚医院于手术室的冷气中央系统及电源将会提升。这项工层涉及7百万令吉。

至于在槟城的诊所, 卫生部批准两项于威省中部及大山脚 (Bandar Perda)的诊所 (第二类型)。 成本估计是3千万令吉。位于阿逸布爹及西南部的第三类的诊所的成本也是3千万令吉。

有关新的方式配药是否造成缓慢, 卫生部并没有更改目前的配药方式。