Surat kepada Tan Sri Abdul Gani Patail on 26 March 2015 (m/c)

PENJELASAN BERKENAAN PERSETUJUAN TERHADAP PERTUDUHAN ALTERNATIF DAN PENGAKUAN SALAH YANG DIMASUKI OLEH 16 TERTUDUH DI DALAM KES JENAYAH NO. 85-08-06/2014 DAN 85-11-11/2014 DI MAKAMAH MAJISTRET GEORGE TOWN, PULAU PINANG PENDAKWA RAYA LAWAN DATUK MOHD RIDZWAN BIN BAKAR DAN 15 LAGI PADA 11 MAC 2015

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas dan ingin menyatakan perasaan kesal Kerajaan Negeri terhadap persetujuan pihak YBhg. Tan Sri membenarkan pertuduhan alternatif yang lebih ringan ke atas 16 orang tertuduh yang bertindak liar dan biadap semasa mencerobohi dan mencemarkan Dewan Mesyuarat, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.

2. Difahamkan kesemua 16 orang tertuduh telah, pada asalnya dituduh di bawah Seksyen 448 Kanun Keseksaan untuk kesalahan mencerobohi rumah (house trespass) berkaitan dengan insiden pencerobohan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 21 Mei 2014.

3. Seterusnya, kami difahamkan bahawa setelah rundingan dengan pihak Ketua Unit Pendakwaan Negeri Pulau Pinang, satu pertuduhan alternatif di bawah Seksyen 447 Kanun Keseksaan telah ditawarkan kepada kesemua 16 orang tertuduh. Pada 11 Mac 2015 mereka telah mengaku salah kepada pertuduhan alternatif tersebut dan Makahmah Majistret George Town telah mengenakan hukuman denda RM1,500.00 terhadap 15 orang tertuduh dan RM1,000.00 terhadap seorang (1) tertuduh.

4. Kami ingin mendapat penjelasan daripada YBhg. Tan Sri, mengapakah pihak pendakwaan telah bersetuju menawarkan pertuduhan alternatif ini terhadap tertuduh tersebut, memandangkan ianya adalah terlalu ringan yang tidak setimpal dengan jenayah berat yang dilakukan mereka?

5. Kesalahan menceroboh masuk Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang adalah begitu serius dan satu penghinaan besar kepada simbol demokrasi yang merupakan institusi paling unggul dalam Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, yang tidak pernah berlaku sebelum ini di Malaysia. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang adalah satu institusi yang seharusnya diberikan penghormatan yang tertinggi, oleh yang demikian penawaran pertuduhan alternatif tersebut adalah tidak wajar dan susah untuk diterima sama sekali.

6. Kami juga ingin mendapat penjelasan samada pengadu dalam kes ini, iaitu Yang Berhormat Tuan Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, YB Dato’ Law Choo Kiang telah memberi pandangannya sebelum hukuman dijatuhkan.

7. Memandangkan keseriusan kesalahan yang telah berlaku tersebut, kami berharap agar penjelasan dapat diberikan terhadap pertanyaan kami ini.

8. Di dalam apa keadaan jua, kami berpendapat bahawa keluhuran Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang telah dicabuli dengan serius. Oleh yang demikian, hukuman yang telah dijatuhkan adalah tidak memadai dan tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Kami juga berharap YBhg. Tan Sri dapat membuat rayuan hukuman ke Makamah Tinggi Pulau Pinang terhadap keputusan tersebut.

—-Mandarin —

槟州首席部长林冠英于2015年3月29日发表于2015年3月26日致给总检察长丹斯里阿都甘尼的一封信:

要求总检察长解释,当局于2015年3月11日在乔治市推事庭针对刑事罪NO. 85-08-06/2014 及 85-11-11/2014一案中,控方起诉被告拿督莫哈末里旺及其他15名被告一案中,提呈交替控状,16名被告承认刑事入侵罪。

槟州政府对于总检察署同意控方提呈交替控狀,让16名擅闯槟州议会、行为野蛮、破坏及玷污槟州议会的被告获轻判感到遗憾。

2. 据了解,上述16名被告原本因入在刑事法典448条文下被控于2014年5月21日,私闯属于槟州立法议会秘书的产业。

3. 之后,我们了解到上述被告与槟城检察署商议后,当局改为刑事法典第447条文下为16名被告提呈交替控状。2015年3月11日,上述被告全部承认刑事入侵罪,乔治市推事庭判处其中15人被判罚款1500令吉,另一人罚款1000令吉。

4. 我们希望丹斯里解释,为什么控方同意提呈替代控状所援引的刑事法典条文判决太轻,比起他们所犯下的罪行可说是“重罪轻判”。

5. 擅闯槟州议会的罪行如此严重,也是对槟州宪法下象征民主的最高机构的极大侮辱,也我国历史上从来没有发生过这种事。槟州议会是一个必须维护、地位崇高机构,因此,替代控状的较轻刑罚根本不适合,也让人难以接受。

6. 我们也要知道,这起案件在判决之前,投报人即议长拿督刘子健是否发表过意见。

7. 有鉴于此罪行的严重性,我们希望您能够针对我们的疑问做出解释。

8. 无论如何,我们认为州议会做为神圣立法机构的地位受到侮辱。被告的刑罚与他们的所作所为根本是“重罪轻判”。我们希望丹斯里针对有关判决,向槟州高庭提出上诉。

槟州首席部长林冠英