KERAJAAN NEGERI TIDAK MENGHALANG PELAKSANAAN PEMBINAAN RUMAH MAMPU MILIK DALAM PROJEK PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA) DI PULAU PINANG (BM/CN)

24 Oktober 2014

YAB Tan Sri Dato’ Sri Hj. Muhyiddin Hj Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri Malaysia
Pejabat Timbalan Perdana Menteri
Aras 4, Blok Barat
Bangunan Perdana Putra
62502 Putrajaya
Malaysia

Yang Amat Berhormat Tan Sri,

KERAJAAN NEGERI TIDAK MENGHALANG PELAKSANAAN PEMBINAAN RUMAH MAMPU MILIK DALAM PROJEK PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA) DI PULAU PINANG

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perbualan kami tentang perkara di atas.

2. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Tan Sri, sejak pengumuman pelaksanaan Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA), beberapa kenyataan telahpun dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan bahawa projek PR1MA ini akan dilaksanakan di Negeri Pulau Pinang. Ini dialu-alukan oleh pihak Kerajaan Negeri yang juga ingin melihatkan bekalan rumah mampu milik bagi golongan bawahan dapat direalisasikan.

3. Antara lain pada Disember 2012, Ketua Pegawai Eksekutif PR1MA, Yang Berbahagia Dato’ Mutalib Alias telah mengumumkan bahawa projek perumahan mampu milik PR1MA akan dibina di beberapa tanah persekutuan di Bukit Gelugor, Pulau Pinang serta juga dalam proses mengenalpasti tanah di Seberang Perai. Pada bulan Ogos 2013, PR1MA telah mengumumkan bahawa 20,519 unit perumahan mampu milik akan dibina di beberapa kawasan di Malaysia termasuk Pulau Pinang.
4. Selepas pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Bajet 2014 bahawa lebih banyak unit rumah PR1MA akan dibina, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk Perumahan dan Perancangan Bandar & Desa, Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo telah menulis surat bertarikh 31 Oktober 2013 kepada Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman Dahlan, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mendapatkan pengesahan tapak lokasi dan status pelaksanaan program PR1MA di Negeri Pulau Pinang. (Sesalinan surat tersebut dilampirkan)

5. Seterusnya pada 10 Disember 2013, Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo telah menulis kepada Ketua Pegawai Eksekutif PR1MA, Yang Berbahagia Dato’ Mutalib Alias sekali lagi memohon pengesahan tapak lokasi dan status pelaksanaan projek perumahan PR1MA di Negeri Pulau Pinang.

6. Dalam pada itu, melalui surat bertarikh 27 Disember 2013, Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo telah menulis terus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekali lagi memohon pengesahan tapak lokasi dan status pelaksanaan projek PR1MA di Negeri Pulau Pinang.
7. Seterusnya, susulan daripada perjumpaan dengan Pengerusi Perbadanan PR1MA Malaysia, Yang Berhormat Tan Sri Dato’ Seri Dr. Ir. Jamaludin Jarjis dengan Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo pada 8 Februari 2014, Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo telah menulis surat bertarikh 14 Februari 2014 yang menunggu maklum balas beliau tentang 3 tapak tanah kosong projek PR1MA di Negeri Pulau Pinang yang dinanti-nantikan oleh Kerajaan Negeri. Perlu ditegaskan tapak yang dicadangkan harus bebas daripada masalah setinggan ataupun penyelesaian yang adil telah tercapai dengan mereka.

8. Saya juga ingin menarik perhatianYang Amat berhormat Tan Sri bahawa PR1MA dikhabarkan akan membina rumah yang berharga lebih daripada RM400,000.00 sepertimana yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri telahpun mematuhi garis panduan Kerajaan Persekutuan dengan membina 22,575 unit rumah mampu milik yang tidak melebihi RM400,000.00. Oleh itu, agensi Kerajaan Persekutuan yang membina rumah mampu milik yang melebihi RM400,000.00, di antaranya ada yang berharga hampir RM2juta, menimbulkan persoalan sama ada niat murni Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terpesong kerana membina rumah mewah ini.

9. Oleh itu adalah tidak benar aduan yang disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri yang menyatakan Kerajaan Negeri menghalang pembinaan projek perumahan PR1MA. Adalah satu fitnah jahat yang mengaitkan beberapa faktor tertentu sebagai alasan mengapa Kerajaan Negeri menolaknya sedangkan Kerajaan Negeri masih menunggu maklumat lanjut dan permohonan PR1MA serta mencari-cari di manakah perumahan PR1MA itu di Pulau Pinang.

10. Memandangkan perkara-perkara di atas dan juga pengumuman peruntukan RM1.3 bilion untuk pembinaan 80,000 unit perumahan mampu milik di bawah PR1MA oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Bajet 2015 baru-baru ini, pencerahan oleh pihak berkenaan tentang lokasi projek PR1MA di Pulau Pinang adalah dihargai. Dengan ini semoga Yang Amat Berhormat Tan Sri tidak akan mempercayai tohmahan-tohmahan yang dilemparkan terhadap Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri senantiasa bersedia untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan demi kepentingan rakyat dan negara.

Sekian, terima kasih.

Yang ikhlas,

LIM GUAN ENG
Ketua Menteri Pulau Pinang

— CN Version

2014年10月24日

致最尊贵的副首相丹斯里拿督斯里慕尤丁

州政府没有阻止一马人民房屋计划(PR1MA)在槟城兴建可负担房屋

谨以此信,我再次针对曾在交谈中向您提起的上述相关事宜。

2. 向尊贵的丹斯里您汇报,自从宣布推行一马人民房屋计划以来,联邦政府已经好几次宣布要在槟城推行一马人民房屋计划。州政府欢迎联邦政府这一系列的宣布,因为州政府乐见底下层人民在这计划下也能获得可负担房屋。

3. 其中一项宣布是一马人民房屋计划执行总经理拿督慕塔利于2012年12月宣布一马人民房屋计划会在联邦政府位于槟岛武吉牛汝莪及威省好几个待确定的地段兴建可负担房屋。2013年8月,一马人民房屋计划宣布会在全马各地包括槟城在内,兴建2万519间可负担房屋。
4. 自从首相在2014年财政预算案宣布要兴建更多的一马人民房屋,负责槟州政府房屋及城乡规划的行政议员佳日星已经于2013年10月31日去信城市、房屋及地方政府部长拿督阿都拉曼达兰,以便获悉一马人民房屋计划在槟城的地段及进展。

5. 接着,佳日星行政议员又于2013年12月10日去信一马人民房屋计划总经理拿督慕塔利,要求确认一马人民房屋计划在槟城的地段及进展。

6. 不止于此,佳日星行政议员还于2013年12月27日直接去信予我们最尊贵的首相,再次要求确认一马人民房屋计划在槟城的地段及进展。

7. 之后,在安排下,一马人民房屋计划机构主席丹斯里贾马鲁丁博士与佳日星行政议员于2014年2月8日进行了会面。佳日星行政议员会面后于2014年2月14日写信给丹斯里贾马鲁丁博士,希望获悉州政府一直想要知道,有关一马人民房屋在槟城的3个地段。在此必须强调,建议中兴建的地段必须确保已经没有原居民搬迁的问题,或是已经达致公平解决方案。

8. 在此我也要向副首相提起关于有消息指一马人民房屋计划有意兴建价格超过联邦政府所定价40万令吉的房屋。槟州政府严格遵守联邦政府指南,兴建2万2千575间价格不超过40万令吉的可负担房屋。因此,联邦政府机关兴建价格超过40万令吉的可负担房屋,有者甚至高达200万令吉,如此兴建豪华房屋,已经产生了是否扭曲了联邦政府及州政府兴建可负担房屋的善意。

9. 因此,关于有人向丹斯里您投诉州政府阻止兴建一马人民房屋计划是不确实的指控。就在州政府还在等待更多一马人民房屋计划的资料及要求知悉该房屋计划的地段位于槟城何处之际,这些胡乱牵扯的指控,完全是一项谎言。

10. 有鉴于上述种种事宜,加上首相甫在2015年财政预算案宣布拨款13亿令吉兴建8万间一马人民房屋计划的可负担房屋,因此州政府将非常感激相关单位能告知州政府一马人民房屋计划位于槟城的哪个地段。最后,希望副首相您别听信针对州政府的一切诬蔑。州政府随时准备在人民与国家利益之下与联邦政府合作。

谨此,向您致谢。

林冠英
槟城州首席部长