Adakah Kerajaan Persekutuan BN Bercadang Menaikkan Harga Tol Jambatan Kedua Pulau Pinang Lebih Tinggi Daripada RM9.40 Yang Pasti Akan Dikenakan Juga Untuk Jambatan Pertama Yang Kini Pada Tahap RM7? (en/cn)

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pg Lim Guan Eng Di Komtar George Town Pada 28.11.2012

Adakah Kerajaan Persekutuan BN Bercadang Menaikkan Harga Tol Jambatan Kedua Pulau Pinang Lebih Tinggi Daripada RM9.40 Yang Pasti Akan Dikenakan Juga Untuk Jambatan Pertama Yang Kini Pada Tahap RM7? BN harus menjawab soalan penting ini berikutan keengganan YB Menteri Kerja Raya menjawab soalan saya di Parlimen tentang kadar tol yang akan dikenakan sebaik jambatan Kedua Pulau Pinang dibuka untuk lalulintas pada Nov 2013.

Dalam jawapannya kepada saya secara bertulis pada 26 Nov 2012, YB Menteri hanya menyatakan bahawa kadar tol ini akan diumumkan setelah keseluruhan projek ini disiapkan kelak pada Sept 2013. Sebelum ini Kerajaan Persekutuan BN menyatakan kadar tol Jambatan Kedua Pulau Pinang telahpun ditetapkan pada harga RM9.40. Ini bermakna bahawa kadar tol untuk Jambatan Pertama Pulau Pinang akan dinaikkan daripada RM7 kepada RM9.40 kerana tidak ada sesiapa akan gunakan Jambatan Kedua sekiranya kadar tolnya jauh kebih tinggi daripada Jambatan Pertama. Malah berkemungkinan besar pengguna kenderaan akan lebih memilih Jambatan Pertama sungguhpun kadar tol kedua-dua jambatan adalah sama kerana jarak Jambatan Kedua sepanjang 23.5km adalah lebih panjang dan memakan duit minyak berbanding dengan Jambatan Pertama sepanjang 13km.

Kegagalan mengesahkan ataupun mengumumkan kadar tol menimbulkan tanda-tanya samada ia akan lebih tinggi daripada RM 9.40. Kerajaan negeri Pulau Pinang memang mengalu-alukan keputusan kerajaan perseketuan meluluskan RM 780 juta untuk menaiktaraf 3 jalan utama penghubung kepada Jambatan Kedua Pulau Pinangg di Batu Maung sungguhpun ia lewat bermula dan akan siap pada pertengahan 2014 iaitu 9 bulan lebih lewat daripada siapnya Jambatan Kedua pada Nov 2013.

Jawapan bertulis adalah di bawah:-

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : YB TUAN LIM GUAN ENG

KAWASAN : BAGAN

TARIKH : 26 NOVEMBER 2012 ( ISNIN )

SOALAN :

YB TUAN LIM GUAN ENG minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan tol yang akan dikenakan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang. Bilakah ia akan siap dan akan dibuka untuk kegunaan awam. Nyatakan juga kos perkembangan pembinaan jalan-jalan penghubung dari Jambatan Kedua Pulau Pinang yang mendarat di Batu Maun ke George Town dan ke Balik Pulau, tarikh ia siap, kos pembinaan dan kepada kontraktor mana. Adakah projek ini akan siap serentak atau selepas Jambatan Kedua Pulau Pinang siap.

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sehingga 31 Oktober 2012 kemajuan fizikal keseluruhan projek membina Jambatan Kedua Pulau Pinang adalah mendahului jadual, iaitu 84% telah siap berbanding 82% mengikut jadual asal. Berdasarkan perancangan oleh syarikat konsesi Jambatan Kedua Sdn. Bhd. (JKSB), projek dengan nilai kos RM4.5 billion itu dijangka akan siap keseluruhannya pada bulan September 2013 dan akan dibuka kepada lalu lintas pada bulan November 2013. Manakala kadar tol untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang akan diumumkan setelah keseluruhan projek ini disiapkan kelak.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, bagi mengatasi masalah kesesakan lal lintas yang dijangka berlaku apabila Jambatan Kedua Pulau Pinang dibuka kelak, Kerajaan Persekutuan secara prinsipnya telah bersetuju untuk menaik taraf 3 jalan utama di bahagian pulau dengan anggaran kos projek keseluruhan sebanyak RM780 juta. Ketiga- tiga cadangan projek jalan terlibat ialah menaik taraf Jalan Persekutuan FT 3113 dari Batu Maung ke Jambatan Pulau Pinang sepanjang 4.5 kilometer; menaik taraf Jalan Negeri P10 dari Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah sepanjang 6 kilometer dan menaik taraf Jalan Persekutuan FT06 dari Teluk Kumbar ke Bayan Lepas sepanjang 2.7 kilometer.

Berdasarkan perancangan dan semakan semula oleh kementerian ini, ketiga- tiga projek itu akan dimulakan selewat- lewatnya pada akhir tahun ini (2012) dan dijangka siap secara berperingkat- peringkat, iaitu dalam tempoh 18 bulan. Pada masa kini reka bentuk projek-projek berkenaan sedang di peringkat akhir sebelum proses memanggil tender dibuat. Oleh itu, sementara menunggu projek – projek tersebut disiapkan, kementerian ini akan meningkatkan aspek sistem pengurusan trafik (traffic management), khususnya di Jalan Batu Maung ke Jambatan Pulau Pinang. Ia bertujuan untuk melicinkan pergerakan aliran trafik di laluan berkenaan dan seterusnya mengurangkan impak kesesakan lalu lintas.

Sekian. Terima kasih.

LIM GUAN ENG

槟州首席部长林冠英于2012年11月28日在槟城乔治市光大发表的声明:

国阵联邦政府是否计划把槟城第二大桥的过桥费,制定在比9令吉40仙更高的价位呢?这个过桥费的数额,必定将同时运用于原有的第一大桥上。目前第一大桥的过桥费为7令吉。

国阵联邦政府是否计划把槟城第二大桥的过桥费,制定在比9令吉40仙更高的价位呢?这个过桥费的数额,必定将同时运用于原有的第一大桥上。目前第一大桥的过桥费为7令吉。国阵必需回答这个事关重要的问题,因为公共工程部部长不愿意在国会回答我询问有关第二大桥在2013年11月通车时的过桥费提问。

在公共工程部部长于2012年11月26日在国会给我的书面回答中,部长只是说明,等到第二大桥整个工程在2013年9月竣工后,当局将会公布有关的过桥费。在这之前,国阵联邦政府曾说明,第二大桥的过桥费已定在9令吉40仙。这也意味着,届时槟城第一大桥过桥费,也将从原有的7令吉,涨至9令吉40仙,因为若第二大桥的过桥费高于第一大桥,人民就不会使用新的第二大桥了。若是两座大桥的收费是一样的话,大桥使用者依然会倾向选择使用第一大桥,因为第二大桥全长23.5公里,比第一大桥的13公里更长及更消耗汽油。

联邦政府无法证实或公布第二大桥的收费率,挑起了人民的团团疑问:这是否会是高于9令吉40仙呢?槟州政府非常欢迎联邦政府批准7亿8千万令吉的拨款,作为提升位于峇都茅三条衔接第二大桥主要道路的提升工程。虽然有关的工程延迟动工,并只能在2014年中旬,也即是比第二大桥的2013年11月竣工期迟了9个月才完工。

有关的书面回答如下:

峇眼区国会议员林冠英于国会下议院口头提问
日期 : 2012年11月26日(星期一 )

提问 :峇眼区国会议员林冠英要求公共工程部长说明第二大桥将被征收的过桥费,几时建竣和几时开放给公众;列出从第二大桥衔接峇都茅至乔治市和浮罗山背的道路费用、竣工日子、付给哪个承包商;这项工程是与槟城第二大桥同步完工,或是在之后。

答案:

截至2012年10月31日,槟第二大桥的工程进度达到84%,比预期的82%快,根据槟城第二大桥有限公司的计划,这项45亿令吉的计划将于2013年9月完工,并于2013年11月通车,至于收费制度则在完工后公布。

为了解决槟第二大桥通车后的交通问题,联邦政府原则上已经同意提升槟岛3条主要道路,预计耗资7亿8千万令吉,3项计划包括提升从峇都茅到槟城大桥的FT3113联邦道路,全长4.5公里;提升从峇都茅到苏丹阿兹兰莎路的P10 州际道路,全长6公里;以及提升从直落公芭到峇六拜的FT06联邦道路,全长2.7公里。

根据工程部的计划和检讨,这3项计划最迟将在今年12月开工,预计在18个月内分期完工。目前,有关工程设计正处于最后阶段,以等待展开工程招标。在等待完工当儿,工程部将提升有关的交通管理,尤其是峇都茅到槟城大桥的部分,这是为了舒缓该区的交通阻塞。

林冠英

Leave a Comment