Surat YAB Lim Guan Eng kepada Menteri Kesihatan Malaysia Dato Seri Liow Tiong Lai untuk Membatalkan Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan oleh Faber Medi-Serve Sdn Bhd untuk Semua Hospital di Pulau Pinang demi Menjamin Keselamatan Awam (Bm/Cn)

20 Jun 2011

YB Dato Sri Liow Tiong Lai
Menteri Kesihatan Malaysia
Ibu Pejabat KKM Blok E1, E6, E7 & E10
Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya

Yang Berhormat Dato’ Sri,

MEMBATALKAN KONTRAK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN OLEH FABER MEDI-SERVE SDN BHD UNTUK SEMUA HOSPITAL DI PULAU PINANG DEMI MENJAMIN KESELAMATAN AWAM

Dengan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Dato’ Sri kepada perkara di atas.

2. Kerajaan Negeri ingin meluahkan rasa kesal terhadap Faber Medi-Serve Sdn Bhd, sebuah syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk memberi perkhidmatan penyelenggaraan kepada 72 buah hospital kerajaan di seluruh Negara.

3. Kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat tersebut dalam tempoh masa setahun ini di Hospital Besar Pulau Pinang adalah seperti berikut :

i) bumbung runtuh di wad bersalin yang telah mencederakan orang awam
ii) pembiakan nyamuk aedes di persekitaran hospital
iii) alat pemadam api yang gagal berfungsi
iv) “manhole” yang tidak bertutup dalam lorong koridor awam yang telah mencederakan Ketua Polis Negeri Pulau Pinang selepas beliau terjatuh ke dalamnya

Kejadian sedih yang mencederakan orang awam memang memalukan dan mengancam keselamatan awam.

4. Berdasarkan kepada kecuaian dan kegagalan syarikat tersebut, Kerajaan Negeri menggesa Kerajaan Pusat untuk menamatkan kontrak perkhidmatan yang telah diberikan kepada syarikat tersebut di Pulau Pinang dan melantik menerusi sistem tender terbuka seorang kontraktor yang lebih berwibawa dalam tugasan tersebut demi menjamin kesejahteraan rakyatnya.

5. Kerajaan Negeri amat prihatin akan keselamatan warga Pulau Pinang yang mengunjungi Hospital Besar Pulau Pinang untuk mendapatkan rawatan. Sekiranya Ketua Polis Negeri Pulau Pinang pun boleh tercedera atas kecuaian pihak kontraktor yang tidak menutup “manhole” dalam lorong koridor orang awam, kualiti perkhidmatan syarikat tersebut memang buruk sekali sehingga mengancam keselamatan awam.

6. Janganlah pihak Kementerian bertindak hanya apabila berlaku kematian. Oleh yang demikian, diharap pihak Yang Berhormat Dato’ Sri dapat mempertimbangkan permohonan Kerajaan Negeri agar kontrak yang diberikan kepada syarikat tersebut dapat dibatalkan segera.

7. Pertimbangan Yang Berhormat Dato’ Sri amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

“CEKAP, AKAUNTABILITI DAN TELUS”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang ikhlas,

LIM GUAN ENG
Ketua Menteri Pulau Pinang

– Chinese Translation –

2011年6月20日

尊贵的马来西亚卫生部部长拿督斯里廖中莱

尊贵的拿督斯里

为了保障公众安全,要求取消FABER MEDI-SERVE 有限公司在槟城所有医院的保养服务合约

我在此吁请尊贵的拿督斯里关注以上事项。

2. 槟州政府对联邦政府委任、负责提供医院保养服务予全国72所医院的Faber Medi-Serve 有限公司之服务感到遗憾。

3. 这家公司在过去的一年内,在槟城医院所犯下的错误及无法有效执行的任务包括:

i) 生产房天花板坠落,致伤公众。
ii) 医院范围内被发现有孑孓的繁殖迹像。
iii) 无法操作的灭火器。
iv) 在医院公众走廊处出现没有上盖的大洞,导致槟州总警长不慎踩空而受伤。

上述导致民众受伤的意外事件,的确是让槟城医院感到非常尴尬,也危及了民众的安全。

4. 基于上述公司的疏忽及失责,槟州政府吁请联邦政府中止其在槟城所有医院的保养服务合约,并透过公开招标方式,遴选出更有声望的承包商执行这项任务,以保障人民的福利。

5. 槟州政府非常关注到槟城医院就诊的槟州人民的安全。如果连槟州总警长都因为承包商疏忽,没有在走廊盖上洞口而遭殃,那这家公司的服务素质真的是糟透了,甚至危及公众的安全。

6. 我们希望卫生部不要等到有人死了才来采取行动。因此,希望尊贵的拿督斯里能够考虑槟州政府的要求,即刻取消现有承包商的合约,换上另一家比较能委托的公司负责。

7. 在此先感激尊贵的拿督斯里慎重考虑。

谢谢!

槟州首席部长
林冠英 启

Leave a Comment