Rekod Lebihan Surplus Yang Paling Tinggi Dalam Sejarah Pulau Pinang Yang Naik 312% Kepada RM 138 Juta Pada 2011(bm/cn)

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar George Town Pada 15.10.2012.

Rekod Lebihan Surplus Yang Paling Tinggi Dalam Sejarah Pulau Pinang Yang Naik 312% Kepada RM 138 Juta Pada 2011 Berbanding RM 33 Juta Pada 2010 Adalah Usaha Gigih Rakyat Pulau Pinang Dan Semangat Berpasukan Semua Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri.

Pengesahan Laporan Ketua Audit Negara 2011 bahawa lebihan surplus yang paling tinggi dicatat dalam sejarah Pulau Pinang yang naik 312% kepada RM 138 juta pada 2011 berbanding RM 33 juta pada 2010 adalah usaha gigih rakyat pulau pinang dan semangat berpasukan semua anggota pentadbiran kerajaan negeri. Pentadbiran Cekap Akauntabel dan Telus atau CAT kerajaan negeri PR telahpun membolehkan surplus naik RM 105 juta dalam setahun ke rekod RM 138 juta berdasarkan kenaikan hasil yang dikutip yang naik RM 192 juta atau 47% daripada RM 411 juta pada 2010 kepada RM 603 juta pada 2011 sungguhpun perbelanjaan mengurus naik RM 88 juta atau 23% daripada RM 377 juta pada 2011 kepada RM 465 juta pada 2011.

Kerajaan negeri juga berterima kasih kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz(Free Malaysia Today Online news) yang mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri Pulau Pinang atas pengurusan kewangan baik negeri, khususnya dalam menaikkan kutipan hasil sebanyak 47% atau RM 192 juta. Sungguhpun prestasi kewangan adalah yang paling baik dalam sejarah negeri Pulau Pinang, maka kerajaan negeri menerima teguran Laporan Ketua Audit Negara dengan hati terbuka.

Saya telahpun mengarahkan jawapan daripada semua jabatan berkenaan sekiranya ada kelemahan yang harus diperbaiki ataupun ada teguran audit yang tidak berasaskan fakta ataupun disebabkan oleh kesilapan pihak lain dan bukannya melibatkan kerajaan negeri. Di antara teguran audit yang saya hendak jelaskan di sini adalah bahawa daripada RM 557.25 juta yang diperuntukkan kepada 9 jabatan Negeri untuk menjalankan 2,489 projek, hanya RM 171.05 juta telah dibelanjakan, ataupun RM386.2 juta tidak dibelanjakan.

Sebenarnya hanya RM 23.9 juta yang tidak dibelanjakan dan bukannya RM 386.2 juta. RM 23.9 juta tidak dibelanjakan kerana projek bermula lewat dan jabatan telahpun diarahkan untuk memastikan kelewatan dapat dielakkan.

Baki RM 362.3 juta tidak dibelanjakan disebabkan oleh dua (2) perkara utama iaitu:
• RM 100 juta yang diperuntukkan untuk pengambilan tanah hub pendidikan Asian Women Leadership University atau AWLU di Kampung Genting, Balik Pulau tidak dibelanjakan apabila AWLU bersetuju memilih tapak kerajaan negeri di Pondok Upeh. Oleh itu pengambilan tanah di Kampung Genting dibatalkan dan kos RM100 juta dijimatkan; dan

• RM 262.3 juta diperuntukkan untuk membayar hutang pinjaman projek bekalan air yang tidak perlu lagi dibelanjakan selepas perjanjian penghijrahan aset air kepada kerajaan persekutuan menerusi Perbadanan Asset Air Bhd(PAAB). Ini adalah kerana kerajaan persekutuan diperlukan membina Empangan Air Mengkuang dan mengambilalih hutang pinjaman ini sebagai pra-syarat kerajaan negeri bersetuju menyerahkan aset air kepada PAAB.

Laporan Ketua Audit Negara telahpun menyatakan bahawa daripada 2,489 projek yang telah diluluskan pada 2011, 2455 projek (iaitu 98.6%) telah siap sepenuhnya. Hanya dua perbelanjaan besar sebanyak RM 362.3 juta tidak dijalankan seperti yang dijelaskan di atas.

Daripada jumlah peruntukan RM557.25 juta hanya RM23.9 juta tidak dapat dibelanjakan kerana lewat berjalan projek. Pada keseluruhannya ulasan Ketua Audit Negara adalah bahawa pencapaian yang baik dari segi bilangan projek yang berjaya disiapkan.

Lim Guan Eng

—Mandarin Version —-
槟州首席部长林冠英于2012年10月15日在乔治市发表声明:

槟州在2011年取得史上最高财政预算盈余,达1亿3800万令吉,比2010年3300万令吉盈余高出312%。这是槟州人民努力奋斗及全体槟州公务员的团队精神所促成的。

2011年国家叫稽查司报告认可槟州在2011年取得史上最高财政预算盈余,达1亿3800万令吉,比2010年3300万令吉盈余高出312%。这是槟州人民努力奋斗及全体槟州公务员的团队精神所促成的。民联政府的能干、公信及透明原则已经让盈余在一年内增加1亿500万令吉,破记录创下1亿3800万令吉盈余,这是因为我们的税收从2010年的4亿1100万令吉,增加1亿9200万令吉或47%,至2011年6亿300万令吉,虽然我们的开销也从2011年3亿7700万令吉增加8800万或23%至2011年4亿6500万令吉。

州政府也感谢首相拿督斯里纳吉(今日自由大马在线)针对本州理财表现良好向槟州祝贺,特别是税收方面增加47%或1亿9200万令吉。虽然槟州获得史上最佳的理财成绩,但是州政府还是以开放的心态接受总稽查司的批评。

我已经要求相关的部门解释,他们是否有需要改进的弱点、或者是稽查司无根据的批评、或是其它造(无关州政府)所导致的错误。在稽查报告指出的批评中,我要解释为何拨给9个州政府部门的5亿5725万令吉以进行2489个工程,却只花了1亿7105万令吉,或是3亿8620万令吉没有动用的。

其实,只有239万令吉还没有动用到,而不是3亿8620万令吉。这是因为工程迟动工,而相关部门也已经受指示确保有关延期可以避免。

剩余的3亿6230万令吉没有花到,只因为两个事项:
• 原本我们要拨出1亿令吉来征用土地,以在浮罗山背甘榜云顶兴建亚洲女性领袖大学,这笔钱最后没有用到,是因为上述大学最后决定采用本落乌卑的州政府地段。因此,我们省下这笔原本计划用来征地的1亿令吉。
• 我们原本拨出2亿6230万令吉来支付水供工程的贷款,但是,我们通过水务控股有限公司与联邦政府达致协议,转让水务资产,因此不必支付上述贷款。这是因为我们需要联邦政府兴建孟光水坝、接手上述贷款,这也是州政府同意交出水务资 产的前提条件。

国家总稽查报告也已经说明,在2011年已批准的2489项工程中,其中2455(98.6%)已经完成。只有两项较大开销共3亿6230万令吉的工程,因上述原因而无法进行。

上述5亿5725万令吉拨款中,只有239万令吉因延期动工而没有花费到。总得来说,国家总稽查司基于完工的工程项目而给予良好的评价。

林冠英

Leave a Comment