Kerajaan Persekutuan Harus Memulangkan 50% Daripada Jumlah GST Yang Dikutip Kepada Negeri Masing Kerana Daripada RM5,561 Juta Untuk Tahun 2015, 2016 Dan Akhir 2017 Yang Dikutip Oleh Rakyat Negeri Pulau Pinang, Tidak Ada Satu Sen Di Pulangkan Kepada Rakyat.(m/c)

Kenyataan Akhbar Oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 2.12.2017.

Kerajaan Persekutuan harus memulangkan 50% daripada jumlah GST yang dikutip daripada negeri kepada rakyat negeri masing-masing kerana daripada RM5,561 juta untuk tahun 2015, 2016 dan akhir 2017 yang dikutip oleh rakyat negeri Pulau Pinang, tidak ada satu sen di pulangkan kepada rakyat. GST amat membebankan rakyat dan kita boleh bayangkan wang yang begitu besar kehilangan bila dikeluarkan daripada kocek rakyat dan juga pasaran swasta dengan bayaran RM5,561 juta kepada kerajaan persekutuan.

Pembayaran balik 50% kepada negeri masing-masing adalah munasabah kerana di Australia, semua pembayaran GST oleh negeri-negeri akan dipulangkan 100% kepada mereka. Oleh itu sekiranya Kerajaan Persekutuan dapat bertindak adil kepada semua negeri-negeri, malah mereka harus pulangkan 50% daripada pembayaran GST oleh negeri tersebut kepada rakyat mereka. Barulah kita boleh jaminkan pembangunan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Dan pada masa yang sama Kerajaan Persekutuan boleh gunakan baki 50% bayaran GST untuk tujuan Kerajaan Persekutuan masing-masing.

Perlu ditanya apakah manfaat bayaran GST yang begitu besar ini untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Tidak ada bantuan kewangan diberikan untuk mangsa banjir paling terburuk dalam sejarah Malaysia pada 4-5 November 2017? Daripada RM235 juta yang dibayar kepada mangsa banjir di seluruh Malaysia di antara tahun-tahun 2013-2017, Pulau Pinang menerima bayaran paling kecil sekadar RM35,500 sahaja ataupun hanya 0.015%.

Bayaran sekecil 0.015% amat menghinakan rakyat Pulau Pinang dan tidak lain tidak bukan boleh dianggap sebagai menganaktirikan, meminggirkan malah berdiskriminasi ke atas rakyat Pulau Pinang. Sudah sampai masanya kerajaan Persekutuan bertindak adil kepada rakyat Pulau Pinang dengan memulangkan sumbangan mereka, termasuk juga untuk negeri-negeri lain.
Jumlah sebesar RM5,561 juta untuk tempoh tak sampai 3 tahun yang dibayar oleh rakyat Pulau Pinang dinyatakan oleh YAB Perdana Menteri dalam jawapan bertulisnya di Parlimen kepada saya seperti berikut:-

Y.B.TUAN LIM GUAN ENG [BAGAN] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah pungutan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sejak ia dilaksanakan berdasarkan pecahan megikut negeri. Berapa banyak disalurkan kepada Pulau Pinang dan adakah Kementerian bercadang mengecualikan bayaran GST untuk projek awam, bukan untuk keuntungan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan seperti longkang, jalan dan pasar. Nyatakan jumlah yang dikutip daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan.

JAWAPAN

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kutipan cukai di sesuatu negeri termasuklah di Negeri Pulau Pinang adalah tidak menggambarkan sumbangan pendapatan secara langsung yang dihasilkan daripada aktiviti ekonomi di negeri tersebut. Ini disebabkan lokasi kutipan cukai oleh JKDM adalah berbeza dengan tempat di mana aktiviti ekonomi dijalankan atau negeri tempat operasi syarikat berdaftar GST.

Namun begitu, selaras dengan amalan pentadbiran aktiviti pengutipan cukai yang dibuat mengikut lokasi pembayaran, pengimportan serta pembekalan barangan dan perkhidmatan, kutipan mengikut lokasi masih masih direkodkan di peringat negeri-negeri. Jumlah kutipan GST di negeri Pulau Pinang bagi tahun 2015 dan 2016 adalah sebanyak RM1,400.9 juta dan RM 2,339.51 juta. Sehingga 16 Oktopber 2017, sebanyak RM1,820.78 juta telah dikutip.

——Mandarin Version —-

槟州首席部长林冠英于2017年12月2日在乔治市光大发表文告:

联邦政府在各州取得多少消费税,就应该将其所得的50%退回给各州,事缘槟州在2015年至2017年年底,一共上缴了55亿6100万令吉,最后却一分钱也没退回给槟城人。

联邦政府在各州取得多少消费税,就应该将其所得的50%退回给各州,事缘槟州在2015年至2017年年底,一共上缴了55亿6100万令吉,最后却一分钱也没退回给槟城人。消费税委实加重了人民的负担,想象看联邦政府从人们的口袋及私人市场中,拿走了55亿6100万令吉,这是多么庞大的数字。

将消费税所得的50%退回给各州是合情合理的,以澳洲为例,各州所上缴的消费税,最终将会获得100%的退回。因此,联邦政府若是秉持公平公正的态度对待每个州属,那么各州上缴多少消费税,就能获得退回50%。如此一来,我们才能保证各地都能获得发展,造福人民。

我们想问的是,槟州人民缴交了如此庞大数字的消费税之后,最终又获得什么好处?在2017年11月4日至5日期间,槟州面对了史上最严重的水灾,但并没有得到任何的金援。在2013年至2017年期间,联邦政府拨出2亿3500万令吉的援助金予全马各地的水灾灾民,槟州得到的最少,仅有3万5500令吉,或是总额的0.015%而已。

这个区区的0.015%对槟城人民来说不失为一种羞辱,亦凸显出槟城被边缘化,甚至是遭到歧视。时至今日,联邦政府应该还槟城人一个公道,将槟城人对国家的贡献还回来,也把各州的贡献还给他们。

在不到3年内,槟州一共贡献了55亿6100万令吉的消费税。以下为我的国会书面提问以及首相的回覆:-

峇眼区国会议员林冠英要求财政部长列出自消费税实施以来,在各州所获得的税收详情。以上所得共回馈了多少予槟州?财政部是否有考虑豁免州政府及地方政府,不必为非盈利的公共工程缴如建设沟渠、道路及巴刹等缴交消费税?请详列各州政府及地方政府已缴交的消费税数字。
答案

谨此告知尊贵的议员, 在一个州属包括槟州所征得的税收,并不能直接反映该州经济活动所产生的直接收入贡献。这是因为有的公司注册消费税的地点及展开经济活动的地点有别。

尽管如此,配合过往依据付费地点,以及进口、供货与服务地点来征税的行政惯例,各州征税的情况依然有按州属记录下来。2015年及2016年,槟州分别征得14亿零90万令吉和23亿3951万令吉。而今年截至10月16日为止,一共收到18亿2078万令吉的税收。