Majlis Pelancaran Program Ke Arah Pewartaan Larangan Merokok Di Kawasan Bukit Bendera

Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang Sempena Majlis Pelancaran Program Ke Arah Pewartaan Larangan Merokok Di Kawasan Bukit Bendera 1 Oktober 2017

Saudara-saudari yang saya hormati sekalian

Selamat pagi dan salam sejahtera.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Perbadanan Bukit Bendera (PBBPP) kerana sudi menjemput saya bagi Majlis Pelancaran Program Pewartaan Larangan Merokok pada hari ini.

Seperti yang sedia maklum, Program Ke Arah Pewartaan Larangan Merokok di Kawasan Bukit Bendera adalah salah satu langkah inisiatif Kerajaan Negeri dalam melindungi penduduk negeri Pulau Pinang khususnya dari bahaya asap rokok bagi memastikan kualiti dan persekitaran hijau yang sentiasa bersih dan segar. Program ini juga adalah hasil kerjasama bersama Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam memperluaskan skop Program Pulau Pinang Bebas Asap Rokok (PENBAR). Continue reading “Majlis Pelancaran Program Ke Arah Pewartaan Larangan Merokok Di Kawasan Bukit Bendera”