Kerajaan Negeri Tidak Boleh Jalankan Vaksinasi Awam Ke atas Anjing Liar Kerana Tidak Ada Vaksin Dan Terpaksa Musnahkan Anjing Liar Mulai 15 September 2015 Sehingga Penularan Wabak Penyakit Anjing Gila Terkawal Pada 9 Oktober 2015.(m/c)

Kenyataan Media Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 12.10.2015

Kerajaan negeri tidak boleh jalankan vaksinasi awam ke atas anjing liar kerana tidak ada vaksin dan terpaksa memusnahkan anjing liar mulai 15 September 2015 sehingga penularan wabak penyakit anjing gila adalah terkawal pada 9 Oktober 2015. Adalah dikesali setengah NGO yang tidak rasional masih mengeluarkan kenyataan palsu dan fitnah bahawa kerajaan negeri sepatutnya menjalankan vaksinasi awam ke atas anjing liar lebih awal lagi dan bukan memusnahkannya, sungguhpun perintah menghapuskan anjing liar yang dikuatkuasakan pada 15 September 2015 telahpun dibatalkan pada 9 Oktober 2015.

Kerajaan negeri rela menjalankan vaksinasi awam sekiranya ada 40,000 vaksin untuk 40,000 anjing liar, tetapi pada masa itu dan sekarang, vaksin pun tidak mencukupi untuk anjing-anjing bertuan, tak payah ambil kira anjing liar. Oleh itu kerajaan negeri tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan perintah memusnahkan anjing liar agar menyekat wabak penyakit anjing gila.

Mujurlah perintah 15hb September 2015 yang tegas telah berjaya menyekat penularannya di Pulau Pinang dengan hanya 4 kes anjing liar yang dijangkiti rabies dan tidak adapun seekor anjing bertuan yang terlibat. Ini berbanding dengan 20 kes di Perlis dan 18 kes di Kedah. Sebelum ini Kerajaan Negeri telah mewartakan penyakit anjing gila atau rabies di Negeri Pulau Pinang berkuatkuasa pada 15 September 2015 seperti yang termaktub di bawah Akta Binatang 1953 (Akta 647) setelah didapati kes Rabies telah menular ke Pulau Pinang dan disahkan pada 14 September 2015 yang lalu.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai, telah menubuhkan Jawatankuasa Pengawalan Wabak Rabies negeri Pulau Pinang. Jawatankuasa ini juga telah memulakan Operasi Pengawalan dan Pembasmian Rabies pada 16 September 2015, sehari selepas perintah dikeluarkan oleh saya mengikut Pewartaan Penyakit Rabies di Negeri Pulau Pinang.

Kerajaan negeri membatalkan perintah memusnahkan anjing liar selepas merujuk kepada Jabatan Veterinar Negeri Pulau Pinang, yang bersetuju dengan keputusan ini kerana kes terakhir anjing liar yang dijangkiti penyakit rabies adalah pada 21 September 2015, dan tidak ada kes baru selepasnya. Ini menunjukkan bahawa perintah menghapuskan anjing liar kerana tidak ada vaksin, memang berkesan dan efektik untuk mengawal wabak penyakit rabies.

Kini kami hanya tunggu kedatangan 40,000 vaksin yang dijanjikan oleh NGO selepas ia diperiksa dan disahihkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Adalah diharapkan NGO tersebut boleh bersikap rasional dan faham bahawa kerajaan negeri mesti bertanggungjawab, dan tidak boleh bersikap tidak peduli atau tak buat apa-apa dan terpaksa menjalankan pemusnahan pada 15 September bila tidak ada vaksin. Susah untuk kerajaan negeri mengadakan dialog dengan mereka yang rasis, bersikap ekstrimis ataupun tidak rasional.

Semua operasi bersama penangkapan dan pemusnahan anjing liar dihentikan sejak 9 Oktober 2015 kerana Kerajaan Negeri berpandangan bahawa wabak rabies telah di kawal di Pulau Pinang. Kerajaan Negeri harap Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Shabeery Chik dan Kementerian agar memulakan usaha vaksinasi secepat mungkin bagi terus memastikan wabak rabies tidak berulang di Pulau Pinang. Kini perkara ini di bawah pihak Kementerian, dan pihak NGO harus membawa tuntutan kepada pihak Datuk Seri Ahmad.

Kerajaan Negeri mengambil maklum perkara ini dan atas kesediaan Kerajaan Negeri untuk mencari alternatif lain bagi mengelakkan penularan wabak ini, sehubungan itu, saya selaku Ketua Menteri mengumumkan penarikan semula pewartan penyakit rabies seperti yang termaktub di dalam Akta Binatang 1953 tetapi masih mewajibkan untuk pemilik anjing mendapatkan vaksinasi rabies, berkuatkuasa mulai 09 Oktober 2015.

Lim Guan Eng
================================================
槟州首席部长林冠英于2015年10月12日在乔治市光大发表文告:
州政府因为没有足够的疫苗,无法为所有野狗施打预防针,因此只能被迫将野狗人道毁灭。这项措施始于2015年9月15日,并於2015年10月9日界定狂犬病疫情受控后宣布终止。

州政府因为没有足够的疫苗,无法为所有野狗施打预防针,因此只能被迫将野狗人道毁灭。这项措施始于2015年9月15日,并於2015年10月9日在界定狂犬病疫情受控后宣布终止。令人感到遗憾的是,即便已多番解释,许多不理性的非政府组织仍千方百计地造假,指控州政府应该在早前就为野狗施打疫苗,而非人道毁灭。

如果州政府一早拥有4万剂疫苗,我们很愿意为分布在外的4万只野狗施打,但无奈的是,不管是之前或现在,固有的疫 苗已不足应付家犬的需求,遑论流浪在外的野狗?在別无选择之下,周政务唯有祭出捕杀令,以确保狂犬病获得控制。

不幸中的大幸是,2015年9月15日颁布的行政命令成功阻止了疫情的扩散,迄今仅有4宗野狗感染狂犬病的投报,并没有一只家犬涉及其中。同比吉打及玻璃市,则已分別发现18和20宗。槟州政府是在2015年9月14日前获悉州内发现狂犬病,翌日在1953年动物法令(第647条文)下,发布槟城成为疫区。

州政府随后联同州内兽医局、卫生局、槟岛市政厅及威省市政局共同成立了一个疫情控制委员会。相关委员会旋即在2015年9月16日针对阻止狂犬病进一步扩散采取各种行动,以便及早得以控制。

自2015年9月21日最后一宗狂犬病投报后,槟州不再发现新病例。随后,州政府在取得兽医局的同意后,立刻宣布终止野狗捕杀令。这也证明了因疫苗不足而颁布的捕杀令,有效控制了狂犬病的传播。

目前,我们只能等待较早前非政府组织承诺带来的4万剂疫苗,这些疫苗必须在大马农业及农基工业部的检查与批准后方能下放。希望有关非政府组织能够理性面对,并理解州政府当时在9月15日颁布的捕杀令乃基於州府必须对人命负责任,不能采取不理不睬的态度。我们在没有疫苗的情况下,颁布捕杀令是必要的步骤。必须要明白的是,面对种族主义、极端及不理性的份子,州政府是难以和他们对话的。

所有捕杀野狗的行动,经州政府判断狂犬病疫情受控后,在2015年10月9日宣告终止。槟州政府祈愿国内农业及农基部部长拿督斯里阿末沙比利能够尽快展开施打疫苗的行动,确保槟州州内不会再有狂犬病的病例。目前,有关事项已落在农业部的身上,非政府组织应向拿督斯里阿末请愿。

为抑止疫情扩散,州政府已準备寻找各种替代方案。作为槟州首席部长,我谨此再次宣布,撤回1953年动物法令下颁布的狂犬病疫区,但狗主们仍需为家犬施打疫苗。相关宣布自2015年10月9日起生效。
林冠英