Surat Kepada Perdana Menteri

PSUKPP/21/0353/26 Klt. 2 (1)

4 Mac, 2015

YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Menteri Kewangan Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA

Yang Amat Berhormat Dato’ Sri,

PENGECUALIAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN ATAU GOODS AND SERVICES TAX (GST) TERHADAP PROJEK-PROJEK KERAJAAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MANFAAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dengan hormatnya kami ingin menarik perhatian YAB Dato’ Sri tentang masalah projek-projek Kerajaan Negeri turut dikenakan Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau Goods and Services Tax (GST) sebanyak 6% mulai 1 April 2015.

2. Projek Kerajaan Negeri yang dilaksanakan untuk kegunaan awam seperti jalan raya, longkang, dewan orang ramai, rumah mampu milik dan perumahan awam, taman rekreasi serta gelanggang futsal dan sukan adalah suatu ‘public good’ yang bukan laba (non-profit). Oleh itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mendesak Kerajaan Persekutuan untuk mengecualikan caj GST yang dikenakan terhadap projek-projek Kerajaan Negeri yang dilaksanakan bagi manfaat dan kesejahteraan rakyat.

3. Ini berikutan dalam perolehan projek-projek Kerajaan, pembida-pembida akan memasukkan sekali caj 6% GST dalam kos pembinaan projek tersebut. Ini akan menyebabkan rakyat biasa terpaksa menanggung kos tambahan berkenaan dan ekoran daripada penambahan kos tersebut akan mengurangkan keupayaan untuk menjalankan lebih banyak projek awam.

4. Kami merasakan caj GST bagi projek-projek Kerajaan seperti projek-projek infrastruktur yang dinyatakan adalah tidak wajar sama sekali memandangkan projek-projek ini bukanlah bertujuan untuk meraih keuntungan. Kami berikan contoh, tender bagi projek untuk menghubungkan Jalan Bunga Hinai dan Jalan Bunga Kaca Piring di Pulau Pinang yang dilampirkan bersama.

5. Dalam perincian tender tersebut, kos untuk pakej projek berkenaan adalah RM2.33 juta, di mana daripada jumlah kos tersebut, RM112,680 dinyatakan sebagai caj GST. Sekaligus, menyebabkan peruntukan tambahan sebanyak RM112,680 yang sepatutnya boleh diguna untuk melaksanakan projek infrastruktur yang lain, terpaksa dibelanjakan bagi caj GST sahaja.

6. Ianya merupakan satu kerugian kepada rakyat Negeri
Pulau Pinang kerana akan mengurangkan projek-projek awam atau ‘public good’ sebanyak 6%. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri berharap agar projek-projek awam Kerajaan untuk manfaat rakyat tidak sepatutnya dikenakan caj GST. Namun, sekiranya pelaksanan ini masih diteruskan, maka Kerajaan Negeri Pulau Pinang mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan dapat membayar balik atau memulangkan caj GST yang dikenakan kepada Kerajaan Negeri semula.

7. Semoga YAB Dato’ Sri boleh mempertimbangkan permintaan kami agar mengecualikan caj 6% GST ke atas projek-projek Kerajaan yang dilaksanakan untuk manfaat dan kepentingan rakyat atau Kerajaan Persekutuan membayar balik caj GST yang dikenakan ke atas projek-projek yang dimaksudkan kepada Kerajaan Negeri semula.

Sekian, terima kasih.
Yang ikhlas,

(LIM GUAN ENG)
Ketua Menteri Pulau Pinang

—-Mandarin Version —-

致首相拿督斯里纳吉,

要求豁免州政府旗下各利民计划与工程之消费税

今年4月1日起,国内正式实施6%的消费税后,州政府旗下的各项计划与工程纷纷面临了被征税的问题,有鉴于此,特别致函首相,希望获得关注。

州政府实施的建设计划诸如公用的道路、渠道、民众会堂、可负担房屋、公共房屋、休闲公园、室内足球场、运动设施等,皆属非营利的公共财范畴,职是之故,槟州政府吁请联邦政府豁免加诸予这些利民计划之上的消费税。

若是强加这6%的消费税在州政府的各项计划上,可想而知,所有的成本必定会有所提升,届时,负担将落在人民的肩上,同时亦会削弱州政府实施更多公共工程的能力。

我们认为,在政府主导的各种基础设备工程上强加消费税并不恰当,毕竟这些计划的目的不在于赚钱,而是服务人民。我们谨此附上槟州内一项道路工程的公开招标附件(Jalan Bunga Hinai及Jalan Bunga Kaca Piring连接公路),以让首相更为了解其影响。

在上述工程当中,其成本为233万令吉,而加诸在工程上的消费税达11万2千680令吉。这笔钱原本可以作为其他基设所用,但,现在却必须拿来缴交消费税。

这对槟州的人民来说,无疑是一种损失,事缘这6%的消费税,让大家减少了一些公共工程或者公共财。槟州政府恳切联邦政府三思,不要对利民的工程征税,我们建议联邦政府可以退回相关消费税予州政府。

希望拿督斯里纳吉能够接受我们的要求,豁免州政府各项计划于工程的消费税,好让我们可以将这些钱做更多建设!谢谢!

林冠英
槟州首席部长