Condemns The Escalating Use of Coal-Fired Power Plants Where Federal Government Cronies In 1Malaysia Development Bhd(1MDB) Will Benefit With 2 Huge Coal-Fired Of 1,000 MW Plants Each In Negeri Sembilan.(en/bm/cn)

Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 16.4.2014.

Energy, Green Technology And Water Minister Datuk Seri Dr Maximus Ongkili’s has reiterated that the Federal government is not making any decision about nuclear energy usage until a comprehensive study is conducted in his written reply to my Parliamentary question on 8th April 2014.(see attached).

DAP hopes that the Federal government will not proceed with nuclear energy due to its inherent dangers that were exposed in the Fukushima nuclear plant following the earthquake tsunami in Japan on 11.3.2011. Despite the nuclear disaster, the previous Minister Datuk Peter Chin had announced BN’s insistence and intention to build not one, but two nuclear-power generating plants in Malaysia.

At the same time DAP condemns the escalating use of coal-fired power plants where Federal government cronies in 1Malaysia Development Bhd(1MDB) will benefit with 2 huge coal-fired of 1,000 MW plants each in Negeri Sembilan. Tenaga Nasional Bhd had recently awarded to 1MDB of a 50MW solar power plant in Kedah without any open tender, that is seen as a bailout for the heavily indebted sovereign wealth fund with debts of more than RM30 billion.

Is the Federal government rushing into building more coal-fired energy plants not due to any energy shortage requirements but to help out crony companies? Tenaga has one of the highest power reserve margins in the region. At present, the peak demand stands at 15,072 MW, as recorded on 25 May 2010. This translates into reserve margin of approximately 40%. Even if the reserve margin is reduced to 25% by this year, this is still a comfortable buffer.
“PARLIAMENTARY REPLY”

JAWAPAN

Tuan Yang Dipertua,

Untuk Makluman Ahli Yang Berhormat,

1.Pada masa kini peratusan campuran penjanaan berasaskan arang batu menjangkau sehingga 43% pada akhir 2012. Pengunaan arang batu oleh loji yang sedia ada adalah hampir 20 juta tan setahun dan jumlah ini dijangka akan meningkat kepada 40 juta tan setahun pada tahun 2019 apabila loji-loji janakuasa berasaskan arang batu akan beroperasi sepenuhnya bagi memenuhi peningkatan dalam kadar permintaan tenaga di Semenanjung.

2. Bagi tahun 2012, kapasiti terpasang loji-loji janakuasa arang batu di Semenanjung Malaysia berjumlah 7,200 MW, terdiri daripada loji-loji berikut:
TNB Janamanjung Sdn Bhd (2100 MW);
Tanjung Bin Power Sdn Bhd (2100 MW);
Kapar Energy Ventures Sdn Bhd (1600 MW); dan
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd (1400 MW).

3. Kapasiti penjanaan melalui arang batu ini akan bertambah sebanyak 5,010 MW sehingga tahun 2019 dengan pembangunan projek-projek penjanaan seperti berikut:

Manjung 4 (1 x 1010 MW) pada tahun 2015;
Tanjung Bin 4 (1 x 1000 MW) pada tahun 2016;
Manjung 5 (1 x 1000 MW) pada tahun 2017;
Bidaan 3B, 1 x 1000 MW pada tahun 2018; dan
Bidaan 3B, 1 x 1000 MW pada tahun 2019.

4. Untuk makluman Yang Berhormat juga, bagi bidaan Projek 3B, berasaskan penilaian pematuhan kepada syarat-syarat tawaran pihak Suruhanjaya Tenaga telah menawarkan pihak 1MDB-Mitsui sebagai Preferred Bidder bagi melaksanakan projek loji janakuasa berasaskan arang batu dengan kapasiti 2 x 1000MW di Mukim Jimah, Negeri Sembilan, dengan kadar tariff 25.33 sen/kWj. Projek ini akan memulakan operasi komersial secara berperingkat pada 1 Oktober 2018 dan 1 April 2019, masing-masing.

5. Pada masa ini, Kerajaan belum membuat sebarang keputusan mengenai pengunaan nuklear sebagai salah satu daripada bahanapi bagi penjanaan tenaga elektrik. Aktiviti yang sedang dilaksanakan pada masa ini adalah tertumpu kepada kajian terperinci untuk mengenalpasti pelbagai keperluan dan kesediaan negera, sekiranya sesuatu projek loji janakuasa nuklear dilaksanakan. Sehubungan itu, sekiranya penjaan kuasa nuclear diperlukan bagi memenuhi permintaan tenaga negara pada masa hadapan, semua aspek persediaan telah diambilkira secara terperinci dan komprehensif.

—–BM Version —-

Kenyataan Media oleh Setiausaha Agung DAP merangkap Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng di Kuala Lumpur pada 16 April 2014.

Mengecam peningkatan penggunaan stesen janakuasa arang batu, di mana kroni kerajaan dalam 1Malaysia Development Bhd (1MDB) akan mendapat faedah daripada dua stesen janakuasa arang batu 1000 MW setiap satu di Negeri Sembilan.

Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr Maximus Ongkili telah mengulangi bahawa Kerajaan Persekutuan tidak akan membuat sebarang keputusan tentang penggunaan tenaga nuklear sehingga kajian yang komprehensif dilakukan, dalam jawapan bertulisnya kepada soalan parlimen saya pada 8 April 2014. (lihat lampiran)

DAP berharap supaya Kerajaan Persekutuan tidak akan meneruskan dengan tenaga nuklear oleh sebab sifat bahayanya seperti yang jelas berlaku dalam tragedi stesen janakuasa Fukushima berikutan gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepun pada 11 Mac 2011. Pun begitu, menteri sebelumnya Datuk Peter Chin telah mengumumkan bahawa BN tetap berkeras untuk membina bukan satu tetapi dua pusat janakuasa tenaga nuklear di Malaysia.

Pada masa yang sama, DAP mengecam peningkatan penggunaan stesen janakuasa arang batu, di mana kroni kerajaan dalam 1Malaysia Development Bhd (1MDB) akan mendapat faedah daripada dua stesyen janakuasa arang batu 1000 MW setiap satu di Negeri Sembilan. Tenaga Nasional Bhd baru-baru ini telah menganugerahkan 1MDB sebuah stesen janakuasa solar 50MW di Kedah tanpa sebarang tender terbuka, yang dilihat sebagai usaha menyelamatkan syarikat dana kekayaan negara tersebut yang menanggung hutang lebih RM30 bilion.

Adakah Kerajaan Persekutuan sedang bergegas membina lebih banyak loji janakuasa tenaga arang batu bukan kerana kekurangan tenaga tetapi untuk membantu syarikat kroni? Tenaga Nasional mempunyai marjin simpanan tenaga tertinggi di rantau ini. Pada waktu ini, permintaan tertinggi berada pada nilai 15,072 MW seperti yang direkodkan pada 25 Mei 2010. Ini diterjemahkan sebagai lebih kurang 40% daripada marjin simpanan. Jika marjin simpanan tersebut berkurangan sehingga 25% pada tahun ini, ia masih lagi kadar penampan yang selesa.

Jawapan Parlimen:

Tuan Yang Dipertua,

Untuk Makluman Ahli Yang Berhormat,

1.Pada masa kini peratusan campuran penjanaan berasaskan arang batu menjangkau sehingga 43% pada akhir 2012. Pengunaan arang batu oleh loji yang sedia ada adalah hampir 20 juta tan setahun dan jumlah ini dijangka akan meningkat kepada 40 juta tan setahun pada tahun 2019 apabila loji-loji janakuasa berasaskan arang batu akan beroperasi sepenuhnya bagi memenuhi peningkatan dalam kadar permintaan tenaga di Semenanjung.

2. Bagi tahun 2012, kapasiti terpasang loji-loji janakuasa arang batu di Semenanjung Malaysia berjumlah 7,200 MW, terdiri daripada loji-loji berikut:
TNB Janamanjung Sdn Bhd (2100 MW);
Tanjung Bin Power Sdn Bhd (2100 MW);
Kapar Energy Ventures Sdn Bhd (1600 MW); dan
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd (1400 MW).

3. Kapasiti penjanaan melalui arang batu ini akan bertambah sebanyak 5,010 MW sehingga tahun 2019 dengan pembangunan projek-projek penjanaan seperti berikut:

Manjung 4 (1 x 1010 MW) pada tahun 2015;
Tanjung Bin 4 (1 x 1000 MW) pada tahun 2016;
Manjung 5 (1 x 1000 MW) pada tahun 2017;
Bidaan 3B, 1 x 1000 MW pada tahun 2018; dan
Bidaan 3B, 1 x 1000 MW pada tahun 2019.

4. Untuk makluman Yang Berhormat juga, bagi bidaan Projek 3B, berasaskan penilaian pematuhan kepada syarat-syarat tawaran pihak Suruhanjaya Tenaga telah menawarkan pihak 1MDB-Mitsui sebagai Preferred Bidder bagi melaksanakan projek loji janakuasa berasaskan arang batu dengan kapasiti 2 x 1000MW di Mukim Jimah, Negeri Sembilan, dengan kadar tariff 25.33 sen/kWj. Projek ini akan memulakan operasi komersial secara berperingkat pada 1 Oktober 2018 dan 1 April 2019, masing-masing.

5. Pada masa ini, Kerajaan belum membuat sebarang keputusan mengenai pengunaan nuklear sebagai salah satu daripada bahanapi bagi penjanaan tenaga elektrik. Aktiviti yang sedang dilaksanakan pada masa ini adalah tertumpu kepada kajian terperinci untuk mengenalpasti pelbagai keperluan dan kesediaan negera, sekiranya sesuatu projek loji janakuasa nuklear dilaksanakan. Sehubungan itu, sekiranya penjaan kuasa nuclear diperlukan bagi memenuhi permintaan tenaga negara pada masa hadapan, semua aspek persediaan telah diambilkira secara terperinci dan komprehensif.

——Mandarin Version —-

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2014年4月16日在吉隆坡发表声明:

谴责煤炭发电厂不断增加,而联邦政府在1个大马发展机构的朋党继续用两座各1000千瓦发电量的巨型煤炭发电厂谋利。

能源、绿色工艺及水源部长拿督斯里马西目针对我在2014年4月8日的国会问题回答重申,联邦政府还没有决定是否采纳核能发电,直至研究报告出炉为止(见附件)。

行动党希望联邦政府不会考虑核能发电,因为它有许多潜在的危险,日本2011年3月11日的海啸地震后发生的福岛核灾可以证明。尽管在日本发生核灾,前能源、绿色科技及水务部长拿督陈华贵曾宣布国阵坚决主张及有意在国内兴建不只一座,而是两座核电厂。

同时,行动党也谴责煤炭发电厂不断增加,而联邦政府在1个大马发展机构的朋党继续用两座各1000千瓦发电量的巨型煤炭发电厂谋利。国能公司最近在没有公开招标的情况下,将50兆瓦的吉打州太阳能发电厂合约颁布给一个大马发展机构,这被视为拯救这个欠债累累超过300亿令吉的主权财富基金。

联邦政府是不是急于兴建更多煤炭发电厂,不是为了应付能源短缺问题,而是为了帮助朋党公司?截至2010年5月25日能源的储备电源是本区域最多之一,高峰期的需求量为1万5072兆瓦。这意味着我国电源储备率达40%。就算今年的电源储备减少到25%,我们还是有够力应付所需。

能源、绿色科技及水源部长的国会回答如下:

目前,煤碳发电估计在2013年占了43%。现有的煤碳发电厂一年使用接近2000万吨煤碳,估计到了2019年,当煤炭发电厂全面运作以满足马来半岛对于煤炭的需求时,使用量将会上升到4000万吨。

2013年,马来半岛煤炭发电厂的总发电量将达7200兆瓦,发电厂为
(1 ) TNB Janamanjung Sdn Bhd (2100兆瓦)
(2) Tanjung Bin Power Sdn Bhd (2100兆瓦)
(3) Kapar Energy Ventures Sdn Bhd (1600 兆瓦)
(4)Jimah Energy Ventures Sdn Bhd (1400 兆瓦)

随着下列发电厂建竣后,上述发电厂到了2019年的发电量将增加5010兆瓦:
Manjung 4 (1 X 1010兆瓦),2015年
Tanjung Bin 4 (1 X 1000 兆瓦), 2016年
Manjung 5 (1 X 1000兆瓦), 2017年
Bidaan 3B, (1 X 1000兆瓦), 2018年
Bidaan 3B (1 X 1000兆瓦),2019年

至于Bidaan Projek 3B,根据我们发给参与竞标者的评估条例,国能委员会已经将1MDB-Mitsui列为“优先选择竞标者”(preferred bidder)以在森美兰州两座发电量为1000兆瓦的煤炭发电厂,电费为每千瓦25.33令吉。有关计划将分别在2018年10月1日及2019年4月1日发始投入运作。

目前,政府尚未决定是否将核能做为其中一项发电选项。我们还在进行研究以确定国家的需求,以及如果我们要推行核能发电,我们所需要的准备。此外,一旦我们采纳核能做为满足国家未来的能源需求,我们会仔细及全面地考量各方面的准备。

林冠英