Perdana Menteri Tidak Harus Sekali Lagi Memungkiri Janji Pilihanraya Kepada Rakyat Pulau Pinang (bm/cn)

Kenyataan Akhbar Daripada Ketua Menteri Pulau Pinang Dan Ahli Parlimen Kawasan Bagan Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 11.7.2013.

Perdana Menteri Tidak Harus Sekali Lagi Memungkiri Janji Pilihanraya Kepada Rakyat Pulau Pinang Sepertimana Yang Berlaku Atas Janji Memansuhkan Akta Hasutan Dengan Menggantikannya Dengan Akta Harmoni Negara Yang Baru Yang Merupakan Janji Tidak Ditepati.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak harus sekali lagi memungkiri janji pilihanraya kepada rakyat Pulau Pinang sepertimana yang dilakukan atas janji memansuhkan Akta Hasutan dengan menggantikannya dengan Akta HarmoniNegara baru yang merupakan janji tidak ditepati. Hari ini merupakan ulangtahun pertama pengumuman bersejarah oleh Datuk Seri Najib Razak pada 11 Julai 2012 dalam satu jamuan makan malam Jabatan Peguam Negara tentang Akta Hasutan 1948 dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Harmoni Kebangsaan.

Saya masih ingat ucapan Perdana Menteri setahun lepas bahawa Akta Harmoni Negara akan memperkukuhkan hubungan erat peringkat kebangsaan dan membela perpaduan negara serta memupuk harmoni agama. Malangnya janji memansuhkan akta yang berusia 64 tahun ini tidak ditepati sehingga hari ini dan beberapa Menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, telahpun menentang ia dimansuhkan dan menyatakan ia akan dikekalkan.

Adakah janji-janji pilihanraya beliau kepada rakyat Pulau Pinang untuk membina 20,000 unit rumah mampu milik, sistem monorel dan membekalkan 200 bas tambahan Rapid Penang juga akan tinggal janji kosong dan menghampakan rakyat Pulau Pinang? Jawapan kepada soalan Parlimen saya adalah dibawah:-

NO. SOALAN: 22
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

DARIPADA : Y.B. TUAN LIM GUAN ENG
(BAGAN)
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 08.07.2013

Y.B. TUAN LIM GUAN ENG [BAGAN] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Kerajaan akan menunaikan janji membina 20,000 unit rumah mampu milik di Pulau Pinang, sistem monorel yang dijanjikan pada 2006 serta bas tambahan Rapid Penang (dijanji sejak 2010) untuk mengatasi kesesakan trafik. Apakah kos perbelanjaan serta nyatakan program infrastruktur jalan yang dicadangkan.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan sentiasa komited untuk memastikan janji-janji yang dibuat ditepati dan dilaksanakan untuk manfaat keseluruhannya. Manfaat yang diberikan adalah tidak terhad kepada negeri-negeri tertentu sahaja, malahan segala aspek perancangan dan pembangunan mengambil kira kesejahteraan rakyat di semua negeri di mana tiada rakyat yang akan terpinggir dari menikmati arus pembangunan Negara.

Sebagai Kerajaan yang sentiasa menepati janji dan mendahulukan rakyat, Kerajaan akan melaksanakan pembinaan perumahan mampu milik di Pulau Pinang sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Bagi peringkat awal, Kerajaan komited untuk membina 9,999 buah rumah mampu milik dan kos rendah di mana antara lokasi yang dikenal pasti adalah; Air Itam, Air Putih dan Paya Terubong. Dalam pada itu, pembinaan rumah mampu milik dan kos rendah tambahan juga sedang dalam pertimbangan dan akan diumumkan setelah dimuktamadkan.

Kerajaan sedia maklum akan keperluan untuk menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam di semua negeri di mana secara dasarnya segala perancangan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam sedang diselaraskan dan di dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) melalui satu pelan perancangan strategik yang komprehensif iaitu Rangka Kerja Nasional Pengangkutan Awam Darat. Oleh hal yang demikian, Negeri Pulau Pinang turut diberikan perhatian dalam usaha untuk menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam di negeri tersebut melalui penyediaan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat khusus untuk Negeri Pulau Pinang. Penyediaan rancangan berkenaan adalah penting dan bertujuan untuk menampung permintaan pengangkutan awam dalam tempoh 20 tahun akan datang di Negeri Pulau Pinang selaras dengan kehendak Seksyen 3(3)(b), Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Sehubungan dengan ini, cadangan pelaksanaan sistem monorel di Negeri Pulau Pinang dan integrasinya dengan sistem-sistem pengangkutam awam yang lain akan diteliti oleh SPAD semasa penyediaan rancangan berkenaan.

Selain itu, sukacitanya dimaklumkan bahawa rakyat Negeri Pulau Pinang bakal menikmati kemudahan pengangkutan awam bas baru yang lebih cekap dan selesa di mana Kerajaan melalui RapidBus Sdn Bhd (subsidiari Syarikat Prasarana Negara Bhd sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan) yang mengendalikan perkhidmatan bas RapidPenang akan membekalkan 200 buah bas secara berperingkat. Sebanyak 80 buah bas dijangka akan memulakan perkhidmatan pada suku tahun keempat 2013 dan baki 120 buah bas lagi dijangka akan memulakan perkhidmatan pada tahun 2014.

Mengenai kos perbelanjaan sepertimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, anggaran kos bagi pembinaan rumah mampu milik masih belum ditentukan kerana pada masa ini ia masih di peringkat awal perancangan. Manakala kos perbelanjaan untuk sistem monorel dijangka akan ditentukan semasa SPAD membuat Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negeri Pulau Pinang. Bagi pembekalan 200 buah bas baru RapidPenang, kos perbelanjaan terlibat adalah dianggarkan berjumlah RM134 juta.

Untuk makluman Yang Berhormat, selaras dengan pelan strategik Highway Network Development Plan (HNDP), dalam Rolling Plan ke-3 (2013-2014), Kerajaan akan melaksanakan tiga projek infrastruktur jalan raya di Negeri Pulau Pinang iaitu:

i) Menaiktaraf jalan Negeri (P10) dari Batu Maung ke Jalan Sultan Azlan Shah;
ii) Menaiktaraf Bayan Lepas Expressway dari Batu Maung ke Jambatan Pulau Pinang; dan
iii) Menaiktaraf Jalan Persekutuan FT006 dari Teluk Kumbar ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang, Bayan Lepas.

Tambahan lagi, Kerajaan juga telah mengenal pasti empat projek infrastruktur jalan raya untuk dicadangkan dilaksanakan dalam Rolling Plan ke 4 (2013-2015). Projek-projek berkenaan adalah seperti berikut:

i) Menaik taraf Laluan FT001 dari Jambatan Tuanku Abdul Rahman (Sek.757) ke Jambatan Merdeka (Sek.782), Seberang Perai Utara, Pulau Pinang;
ii) Menaik taraf Laluan FT3111 dari Jejambat Bukit Tengah ke Persimpangan Lebuh Raya Butterworttj-Kulim, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang;
iii) Membina Jalan dari Laluan FT001 di Jawi ke Persimpangan Bertingkat Jambatan Kedua Pulau Pinang, Batu Kawan, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang; dan
iv) Membina Jalan Pintasan Sg Dua, dari Jalan Negeri P198 ke Jalan Negeri P203, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.

============================================

槟城首席部长暨峇眼国会议员林冠英于7月11日在乔治市光大发表的文告。

首相不应该对大选时向槟城人民所作出的承诺食言,就像他没有兑现要废除煽动法令并以和谐法取代的承诺。

首相不应该对大选时向槟城人所作出的承诺食言,就像他没有兑现要废除煽动法令并以国家和谐法取代的承诺。今天,刚好是2012年7月11日,首相在国家总检察署晚宴宣布废除1948年煽动法令并以国家和谐法取代一周年。

我仍然记得首相一年前的演词,表示国家和谐法将会巩固国内关系,促进团结及宗教和谐。但不幸的是,承诺要取消已经64年的煽动法,至今仍然无法兑现,连数名部长,包括内政部长拿督斯里阿末扎希竟然也反对废除煽动法而主张继续保留。

有鉴于此,首相在大选期间向槟城人许下的兴建2万间可负担房屋、单轨列车及槟城快捷通额外增加200辆巴士的承诺是否也将成为空头承诺,让槟城人空欢喜一场?以下是我的国会答案:

峇眼国会议员林冠英于7月8日在国会下议院询问财政部长的口头问答:

峇眼国会议员林冠英于7月8日在国会下议院要求财政部长证实联邦政府是否将兑现于槟城建立2万间可负担房屋的承诺、同时也兑现2006年的单轨列车承诺及2010年增加200辆巴士给槟城快捷通以解决交通问题的承诺。请问上述费用是多少?同时请列出计划中要建的道路措施。

答案:联邦政府一直以来都会确保兑现承诺,并将全面性惠及各方,而不只是惠及给特定的一些州属而已。

所有的计划及发展将以各州人民的利益为考量,让所有人民不至于在国家发展中被边缘化。

作为时常兑现承诺并以人民为先的政府,联邦政府将会在槟城建立可负担房屋。初期阶段,政府承诺建立9千999间可负担方屋及廉价屋,确切地点是在亚依淡、阿逸布爹及垄尾。至于额外建立的可负担房屋及廉价屋则正在考量当中,将会在确定之后再作宣布。

联邦政府将随时跟进各州的公共交通需求及提升公共交通的服务素质。这些提升公共交通服务素质的计划,透过全国陆路公共交通工作纲领之下,全由陆路公共交通委员会(SPAD)的政策所推行。 因此,槟城公共交通服务之提升,将会在槟城陆路公共交通个别专案计划中受到关注。在依据2010年陆路公共交通法第3(3)(b)条文之下,准备该计划的目的是为了迎合槟城州内未来20年对公共交通的需求量。因此,在槟城兴建单轨列车及其与其他公共交通整合的计划,将由陆路公共交通委员会在准备是项计划的时候,再详细研究。

此外,联邦政府透过财政部属下国家基建公司所拥有的快捷通,将阶段性分派200辆巴士予槟城快捷通,让槟城人民享有具效率及舒适的公共巴士服务。首80辆巴士预料将在2013年第四季投入服务,余下的120辆巴士则将在2014年开始服务。

至于您所提到的费用问题,可负担房屋计划的费用目前尚未知,因为仍属计划初期阶段,而单轨列车则由陆路公共交通委员会在拟定槟城陆路公共交通个别计划中决定。另外,200辆提供槟城快捷通的巴士的费用估计是1亿3千400万令吉。

至道路措施方面,根据高速公路网计划(HNDP)的2013至2014年第3期逐年延展计划(Rolling Plan)中,联邦政府将在槟城进行3项道路工程如下:

i) 提升州际道路(P10) – 峇都茅至苏丹阿兹兰沙路。
ii) 提升峇六拜高速公路 – 峇都茅至槟城大桥路段。
iii) 提升联邦道路(FT006) – 公芭至峇六拜槟城国际机场。

联邦政府另外也已经确认4项道路基础设施工程将会计划在2013至2015年的第4期逐年延展计划中进行。这些工程计划包括:
i) 提升(FT001)路段 – 威北的端姑阿都拉曼桥至默迪卡桥。
ii) 提升(FT3111)路段 – 威中的武吉登雅高架桥至北海居林高速公路交界。
iii) 在FT001路段增建道路 – 威南的爪夷至峇都交湾槟城二桥的引桥交界。
iv) 建立双溪赖快捷道 – 威北的P198州际公路至P203州际公路。